Byrådet skåner lommeboken til bergenserne. Mens boliglånsrenten stuper og kjøpekraften for flertallet eksploderer, fryses storparten av kommunale egenbetalinger og avgifter.

Barnehage: Prisen blir nøyaktig den samme etter 1. januar neste år. Kommunen lover også at satsene skal ned på maksprisen 2500 kroner fra 1. mai 2004, slik Stortinget har vedtatt. De kommunale barnehagesatsene har vært uendret siden høsten 2001.

Private barnehager tilbyr dobbelt så mange plasser som kommunen, men foreldrebetalingen for disse plassene er til dels vesentlig høyere. Trøsten er at uten kommunalt tilskudd, ville de private barnehagene i Bergen vært enda dyrere.

Skolefritidsordningen (SFO): På ettersommeren økte kommunen satsen på heldagsplass i SFO med 240 kroner, eller nær 15 prosent. Byrådet synes åpenbart at det får holde. Det foreslås nemlig ingen prisøkning for 2004. Heldagsplass skal fortsatt koste 1625 kroner.

Vann— og avløpsgebyr: Heller ikke her blir det mer å betale neste år. Bergenserne har som kjent betalt for høye gebyrer i en årrekke og «tilgodehavende» vil trolig bli utbetalt i form av lavere gebyr i fremtiden. Verdt å merke seg er det også at boligeiere i Bergen betaler mindre i slike gebyrer enn innbyggerne i Trondheim og Stavanger.

Eiendomsskatt: Byrådet vil heve grunnlaget for beregning av eiendomsskatt med 10 prosent. Ved et skattegrunnlag for boligen på 200.000 kroner, betyr det 140 kroner ekstra i året.

Kulturskole: Hvis byrådet får viljen, vil satsen øke til 2000 kroner året. Prisen på kulturskoleplass har vært uendret de fem siste årene.

Svømming: Ti ganger i året tar herr eller fru Snitt med seg begge ungene i en av de kommunale svømmehallene. I dag betaler de 85 kroner per gang. Fra årsskiftet må de ut med hundrelappen, altså 150 kroner mer i løpet av ett år.

Byggesaker: Byggesaksgebyret for tilbygg/påbygg: på mellom 15 og 30 kvadratmeter foreslås nemlig økt med 133 prosent, fra 1500 til 3500 kroner.

Barnehagepriseme skal ned.