Slik beskriver pasient Sissel Stavøstrand miljøet på Kreftavdeling Post 1 på Haukeland Universitetssykehus.

Fra vindusplass i kantinen på den splitter nye avdelingen nyter hun utsikten mot rosehagen i Sykehusparken.

Stavestrand er pasient på sengeposten som tidligere hadde rykte på seg for å være ikke bare sykehusets, men landets mest nedslitte og tristeste sengepost. Etter at posten i slutten av mai ble flyttet fra annen etasje på Gamle Medisin B til det nybygde Parkbygget, kan posten skryte av å være sykehusets romsligste og flotteste sengepost.

— Uverdig og uakseptabelt, var Arbeidstilsynets karakteristikk da forholdene på Kreftavdelingens post 1 ble avslørt under Arbeidstilsynets landsomfattende tilsyn, «God vakt» for tre år siden.

Nødoppussing

Forholdene var så graverende både for ansatte og pasienter at Haukeland-ledelsen straks måtte sette i gang nødoppussing av den nedslitte sengeavdelingen. Samtidig ble det bestemt at det planlagte Parkbygget skulle få en ekstraetasje slik at sengeposten kunne flyttes dit. Det var ikke tid til å vente på at det nye Kreftbygget skulle bli ferdig.

Nå er sengeposten blitt sykehusets mønsterpost nummer en.

— Det er sannsynlig at mange av innredningsløsningene vi har benyttet her, kommer til å bli brukt når vi om få år tar fatt å renovere sengepostene i Sentralblokken, sier utbyggingssjef i Helse Bergen, Askjell Utaaker.

Mer plass og friskere luft

Det er Siv M. Årdal og Helene Netland som tar BT med på omvisning på posten som har 18 pasientsenger. Årdal er konstituert seksjonsleder og Netland er tillitsvalgt for sykepleierne.

Begge er glad for at arbeidstiden på de overfylte pasientrommene og de trange korridorene i den gamle bygningen er over.

— Både pasientene og vi har fått dobbelt så stor plass. Best merker vi at vi har mye romsligere arbeidsforhold slik at vi kan arbeide mer effektivt. I nybygget har vi flere kontorer knyttet til vaktrommet og lagerplass til alt utstyret vi trenger på avdelingen. Tidligere måtte vi ofte bruke korridoren som lagerrom. Og vi hadde knapt noe sted hvor vi kunne snakke uforstyrret alene med pasienten. På Medisin B hadde vi knapt noe som kunne kalles ventilasjonsanlegg. Her er luften kjølig og sval hele dagen uansett utetemperatur, sier Netland.

Gratis internett og telefon

På den gamle posten måtte inntil 14 pasienter dele to toaletter og en dusj. I Parkbygget har alle pasientrommene eget bad og toalett. Flertallet av pasientene får også ligge på enerom.

Sissel Stavøstrand er imidlertid godt fornøyd med det romslige tomannsrommet hun har fått tildelt. Foruten utsikten mot Sykehusparken og Løvstakken, gleder hun seg spesielt over den gode skapplassen som også omfatter eget kjøleskap. Og over sengen har hun egen dataskjerm.

Skjermen gir henne tilgang både til gratis internett og telefon. Dessuten kan hun velge mellom en rekke radio- og tv-kanaler.

PC for alle

Foreløpig er det bare pasientene på Kreftavdelingen som har fått installert pasientterminaler ved sengene sine. Men i fremtiden er det meningen at slike terminaler skal installeres ved alle pasientsengene på Haukeland.

På fremtidens sykehus er det meningen at terminalene skal knyttes opp mot sykehusets databaser slik at lege og pasient skal ha mulighet til se på røntgenbilder og journal sammen ved sengen.

Stavøstrand som bor i Florø veksler mellom å bo på Post 1 og Pasienthotellet så lenge hun behandles på Haukeland.

— Med «luksusen» jeg har her, går det nesten ut på ett. Jeg får hotellfølelse begge steder, sier hun fornøyd.

Rune Sævig