— Barna kan være redde for hvilke reaksjoner det vil få fra de voksne hvis de forteller at de er blitt utsatt for overgrep. I tillegg er de gjerne redde for ikke å bli trodd, sier overlege ved Barnepsykiatrisk avdeling på Haukeland universitetssykehus, Lise Schyrmer.

— Det er også en del som blir truet til taushet av overgriperen.

Dette er de tre viktigste årsakene til at overgrep ikke blir anmeldt. Videre forteller Schyrmer også om en del individuelle faktorer som spiller inn, som skam og skyldfølelse.

Varige men

— Mange av barna er redde for at foreldrene skal få vite om det som har skjedd, de er redde for at foreldrene skal bli skuffet over dem, sier helsesøster Ingrid Skeidsvoll ved Helsestasjonen for ungdom.

Hun ser at mange har plager i lang tid etter overgrepet, og vil helst bare glemme det som har skjedd. Noen klarer å legge det bak seg, men som oftest dukker det opp igjen.

— Jeg tror nok det føles som en lettelse å få fortalt hva som har skjedd, men det er nok noen som ønsker de aldri hadde fortalt det til foreldrene. Og i noen tilfaller må jeg nok si meg enig i det.

Unge ofre skjønner ikke alltid alvoret og rekkevidden av overgrepet de er blitt utsatt for, men får likevel de samme reaksjonene som eldre ofre. Skam, skyldfølelse og avsky for egen kropp går igjen i mange av tilfellene. Skeidsvoll presiserer at det er like ille om overgriperen er eldre enn offeret som når de er jevnaldrende.

— Det er nok en høyere terskel for å gå videre med en slik sak hvis offeret kjenner overgriperen, sier hun.

Mørketall

Advokat Eva Frivold forteller at det er en del ofre som kommer til politiet, og opplever å ikke bli tatt alvorlig. Hun har i flere år vært bistandsadvokat for ofre for overgrep og voldtekt.

— Ofrene er redde for ikke å bli trodd, og det er ikke alle som kommer til advokat som ønsker å gå videre til politiet, sier Frivold.

— Kanskje føler de at de selv er skyld i å ha havnet i den situasjonen som førte til overgrepet - og i noen saker kjenner offeret overgriperen godt.

Frivold anbefaler sine klienter å oppsøke psykolog, for ofte kan de mentale reaksjonene komme lang tid etter selve overgrepet, opptil flere år.

Falsk identitet

Alkohol nevnes også som en av faktorene i saker med voksne overgripere og unge ofre.

— Jenta har kanskje ikke prøvd alkohol før, og presses til å drikke. Det er de voksne mennene som har kontroll på situasjonen, og hun føler et enormt press. Til slutt blir hun så full at hun ikke er i stand til å gjøre motstand.

I flere av sakene hun har jobbet med, har kontakten oppstått på pratetjenester på internett eller SMS.

— Jeg stusser på at ikke foreldre forteller barna sine at de ikke må møte dem de eventuelt «chatter» med. Det er mange som utgir seg for å være en annen enn den de er, og man må fortelle barn at det «Nils14» ikke nødvendigvis er 14 år gammel, sier Frivold.

— Jeg føler foreldre ikke tar dette på alvor.