Da den russiske trapetisten kom flygende over publikum for å vise sine kunstner, sneiet han en mann som satt på første rad. Ifølge inspisient Svein Skredderstuen tok mannen ikke større skade av sammenstøtet. Han fant det likevel klokest å trekke bak i salen, der det er tak over publikum.