— Det er uakseptabel oppførsel fra elevens side, sier rektor ved den videregående skolen.

Det er Hordaland fylkeskommune som eier skolen, og rektoren anmeldte saken for politiet. Eleven, som er myndig, ble tiltalt for vold mot offentlig tjenestemann.

— I tillegg til å bistå læreren, har vi også et ansvar for både eleven som angrep ham og klassen. Jeg har satt i gang tiltak som ivaretar samtlige parter, sier rektoren.

Anstrengt forhold

Det var torsdag 26. januar i år at læreren ba eleven forlate klasserommet.

Ifølge dommen var det et anstrengt forhold mellom eleven og læreren noen måneder før angrepet skjedde. Eleven sa blant annet at læreren i en opphetet situasjon hadde kalt ham «drittunge», mens læreren selv mente at han hadde kalt ham «guttunge».

I retten sa læreren at det var dumt å si dette. Eleven sa videre at han i tiden før voldsepiosden hadde følt seg krenket av læreren.

Den aktuelle torsdagen hadde læreren hadde bedt eleven om å lukke PC-en, men eleven nektet fordi mobiltelefonen sto på lading.

Eleven ble etter hvert rasende og reiste seg. Han sa at læreren ikke hadde gitt ham karakter fordi læreren var rasist. Deretter skjelte han ut læreren på det groveste.

Tilkalte hjelp

Bergen tingrett finner det bevist eleven deretter skallet læreren, som begynte å blø. Han sparket så etter ham, klorte ham og spyttet på ham.

Noen av de andre elevene fikk tilkalt hjelp. Skolens assisterende rektor kom til klasserommet, og situasjonen roet seg etter hver ned. Både læreren og eleven ble sendt til legevakten.

Eleven ble utvist i fem dager og politiet ga ham besøksforbud mot skolen i ett år.

Ble dømt til fengsel

— Eleven er sluttet ved skolen, sier rektor.

bt.no har valgt å anonymisere skolen av hensyn til partene i saken.

Eleven ble dømt til 26 dager ubetinget fengsel for vold mot offentlig tjenestemann.

— Min klient har tatt betenkningstid med tanke på anke. Utover det finner jeg det ikke korrekt å kommentere dommen nå, sier advokat Knut Harald Braaathen.