Vill av sinne skallet han ned sin kamerat slik at denne fikk et kutt i pannen og måtte sy fem sting. Raseriutbruddet ble ikke tatt vel imot i Bergen tingrett som har dømt 32-åringen til 3 måneders fengsel. Han må også betale saksomkostninger på kroner 3000.

Tiltalte har kjent mannen han skallet ned i nærmere 20 år, men forklarte i retten at han tenkte fornærmede var ute etter å ha sex med ekskjæresten som i dag er 32-åringens samboer. 32-åringen erklærte seg ikke skyldig for forholdet han nå er dømt for. Han er domfelt for tre og bøtelagt to ganger tidligere. To av dommene gjaldt voldsforbrytelser.