Dette er etter det BT erfarer et av hovedpunktene i forliket som i helgen ble inngått mellom den 38 år gamle faren og legene ved Haukeland Universitetssykehus.

Andre eksperter

Det er en forutsetning for enigheten at legene som skal foreta den nye vurderingen, er eksperter som begge parter har tillit til. Spørsmålet om å slå av respiratoren skal ikke ha vært tema i denne omgang. Man har i stedet satt alt inn på å få i stand en åpen og tillitsfull dialog som kan føre frem til en felles forståelse av situasjonen. I utgangspunktet har sykehuset og Hjartåker hatt diametralt motsatte syn på hva som er sakens fakta.

Rett å avlyse saken

Rettsforhandlingene om sykehusets rett til å avslutte behandlingen av Kristina og la henne dø, skulle ha startet i Gulating lagmannsrett i går, men ble utsatt i siste liten fordi partene ble enige om å holde saken utenfor domstolene.

Hjartåkers advokat Tor Lars Onarheim sier til Bergens Tidende at han er glad for at saken har funnet sin løsning utenfor rettsapparatet. Ut over det vil han ikke kommentere innholdet i forliket.

Egner seg ikke i retten

Jussprofessor Jan Fridtjof Bernt mener også det var riktig å finne en løsning uten å gå veien om retten. En rettslig prøving ville uansett ikke kunne gi noen generell avklaring av hvem som skal ha ordet i slike saker, de pårørende eller legene, mener han.

— Dette egner seg ikke til en rettslig avklaring, fordi det er konkrete saker som knytter seg til diagnoser som er ulike hver gang. Det kan det ikke lages generelle regler for, sier Bernt til BT.

Viktig spørsmål

Spørsmålet om å få nye ekspertvurderinger av Kristinas tilstand har vært viktige for Oddmund Hjartåker og hans advokater.

Faren er overbevist om at hans datter har bevissthet og responderer på tilsnakk og berøring.

— Når jeg teller til tre og sier hun skal lukke hånden, så gjør hun det, ikke bare en gang, men sju-åtte ganger etter hverandre. Hun åpner øyene og løfter hånden når hun blir bedt om det, sa Oddmund Hjartåker til BT torsdag 19. januar.

Det er ingen tvil om at fireåringen har store hjerneskader, men hun er ikke hjernedød, og striden står om hvor omfattende og uopprettelige hjerneskadene er.

Sykehusets leger har gjort gjeldende at all videre behandling er nytteløs, og at det vil være direkte feil å fortsette behandlingen ut fra hensynet til Kristina selv.

40 minutter

Kristina ble gravd ut etter å ha ligget under raset på Hatlestad i 40 minutter. Hun pustet da ikke selv og hadde hjertestans. Under gjenopplivningen kom hjertet i gang igjen, men hun måtte ha respiratorbehandling. Da narkosen ble fjernet, våknet hun ikke opp. Hun har vært avhengig av å puste via respirator i de drøye fire månedene hun har ligget på Haukeland, med unntak av en periode på vel 14 dager fra begynnelsen av oktober, da hun pustet selv gjennom tube i luftveien.

NY VURDERING: Slik så Kristina ut før rasulykken. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG