AUDUN STØLÅS

TROND NYGARD-STURE

— Jeg ser at dette blir et tema som jeg må standpunkt til, men foreløpig har jeg ikke diskutert dette spørsmålet med noen. Jeg vil derfor ikke nå si noe om hva mener om dette spørsmålet, sier Elstad til Bergens Tidende.

Konstituert statsadvokat Jarle Golten Smørdal ved Hordaland statsadvokatembete har uttalt at spørsmålet om habiliteten for Bergen tingrett kan bli en problemstilling i og med at den tiltalte advokaten i mange år har vært forsvarer i denne domstolen. Smørdal sier at han likevel vanskelig kan tenke seg at hele Bergen tingrett skulle være inhabil i forhold til tiltalte.

— Jeg har vært i retten med denne advokaten, men kjenner ham ikke privat. Jeg mener ikke at jeg er inhabil, sier politiadvokat Beate Hamre Aasnæs, som skal være aktor i straffesaken mot advokaten.

— Jeg har aldri hatt noe med denne advokaten å gjøre, derfor var det et bevisst valg at saken ble påtalemessig behandlet av meg, sier konstituert statsadvokat Jarle Golten Smørdal, som tok ut tiltalen mot advokaten.