Torsdag var Mattilsynet og Totalreform på befaring i Mathallen etter at driftsselskapet selv valgte å stenge da de fant spor etter rotter i bygget.

— Mathallen kommer ikke til å åpne i dag, og den avgjørelsen er vi enig i, sier inspektør for Mattilsynet, Elisabeth Wold.

Administrerende direktør i Totalreform, Anders Bjerke, opplyser om at de skal ta stilling til når Mathallen kan åpnes igjen på fredag.

Men før den beslutningen kan tas, skal de overvåke all aktivitet i bygget natt til fredag.

— Vi har tidligere sagt at vi vil støtte oss til ekspertisen i Mattilsynet, og at gjenåpning vil skje i samråd med tilsynet. Nå får vi se hva overvåkingen av bygget i natt viser, og så må vi sammen med Mattilsynet og Bergen kommune vurdere situasjonen på ny i morgen, sier Bjerke i en pressemelding.

Midlertidig løsning

På inspeksjonen gikk de gjennom de tiltakene som nå er gjort. Blant annet er det satt opp kryssfinérplater for å dekke igjen hull rotter kan komme seg inn gjennom.

— Dette er en midlertidig løsning som vi har akseptert at de kan ha under forutsetning om at det settes i gang arbeid med å få gjort en permanent utbedring, sier Wold.

— De vil forsikre seg om at rotter ikke kan komme seg inn, og at det ikke er rotter inne i Mathallen.

Overvåker skadedyr

Mattilsynet krever blant annet at det tettes bedre blant annet under glassdørene.

- Er dette noe man burde sett tidligere?

— Rottene har nok gravd seg inn på nye steder. Det har alltid vært en diskusjon hvorvidt bygget er sikret for skadedyr, sier Wold.

— De har hatt en kontinuerlig overvåking av skadedyrsituasjonen, men her har rottene greid å lure dem.

Må desinfisere

På torsdagens befaring gikk hun gjennom kravene Mattilsynet stiller til Mathallen før de kan åpne igjen. Blant de permanente kravene er at det tettes skikkelig slik at rottene ikke kan komme seg inn.

— Når de har sluttført de midlertidige tiltakene, og sjekket om de er effektive må de foreta en desinfeksjon av utstyret inne, som benker og overflater.

Foreløpig er det ikke satt noen konkret frist for når de permanente tiltakene må være på plass.

— Så vidt jeg forstår er det praktisk mulig å gjennomføre i løpet av et par uker. Og det tror vi vil være tilstrekkelig. Rottene greier ikke grave seg gjennom de platene på en natt.

— Målet er å gjenåpne bygget så snart som mulig, men ikke før kravene til hygiene og matvaresikkerhet igjen kan bli i varetatt på en betryggende måte, skriver administrerende direktør i Totalreform, Andreas Bjerke, i en pressemelding.