18. juni går avtalen mellom Tide og Bergen kommune om drift av gratisbussen ut. Først i disse dager går anbudsdokumentene for den nye gratisbussen ut. Den nye og mer miljøvennlige busstypen som skal tas i bruk, er neppe i Bergen før etter jul.

I en interpellasjon fra Arbeiderpartiets Geir Dale i bystyret i ettermiddag fikk byråd Iversen kritikk for å ha gjort for lite for å få en ny avtale på plass. Tide er operatør på bussen, mens regningen betales over Bergen Parkerings budsjett. Dale vil at byrådet skal gjøre mer for å hindre nærmere ett års pause for bussen.

– Byrådet bør umiddelbart ta kontakt med Tide og Bergen Parkering, sa Dale.

Iversen forsikret bystyret om at det ble jobbet med midlertidige løsninger.

– Bystyret må vente med å kritisere byrådet i denne saken til de har sett hva vi foreslår i midlertidige tiltak, sier hun.

Byråd Lisbeth Iversen kritiseres for ikke å gjøre nok for gratisbussens passasjerer. Opposisjonen krever en mellomløsning før den nye gratisbussen kommer i drift.