• Bergensfirmaet AS Geoconsult har det beste utstyret for å kunne kartlegge om ubåtvraket utenfor Fedje tåler å bli hevet. Arbeidet kan gjøres selv om været blir dårlig.

Beredskapsdirektør Tor Christian Sletner i Kystverket sier dette til Bergens Tidende. Han sier at det ble lagt avgjørende vekt på disse to elementene da AS Geoconsult ble valgt til å gjennomføre forundersøkelsene av om det er mulig å heve U 864.

I forrige uke bevilget regjeringen 14,7 millioner kroner slik at Kystverket kunne inngå kontrakt med AS Geoconsult. Forundersøkelsen skal avklare de utfordringer man står overfor når det gjelder spørsmålet om en eventuell heving vraket av den tyske ubåten U 864 fra havbunnen utenfor Fedje.

Store mengder kvikksølv

Det er sannsynliggjort at det er mellom 60 og 70 tonn kvikksølv om bord i vraket. Fiskeri— og kystminister Svein Ludvigsen mener det er særdeles viktig for miljøet generelt og for det gode omdømmet til norske sjømatprodukter at forurensningsfaren ubåtvraket representerer blir fjernet permanent.

— Vil dårlig vær med sterk vind og høy sjø kunne forsinke undersøkelsene?

— Utstyret AS Geoconsult disponerer over, er i stand til å mestre vanskelige vær- og bølgeforhold, sier Sletner.

Han sier at AS Geoconsult skal levere sin rapport i midten av november. Kystverket skal deretter gi sin innstilling til Fiskeri- og kystdepartementet om hvilket alternativ de vil anbefale for fjerning av den tikkende miljøbomben utenfor Fedje.

— Målsettingen er at departementet skal få vår innstilling 1. desember, sier Sletner.

Fjernstyrt ubåt

Informasjonssjef Ole Arvesen forteller til BT at forundersøkelsen skal kartlegge om skroget er i god nok stand til å tåle påkjenningene ved en eventuell heving av vraket. Også havbunnen rundt vraket skal kartlegges for eventuelt å finne spor av kvikksølvflasker eller kvikksølv i sedimentene. AS Geoconsult vil bruke en fjernstyrt ubåt med spesialekkolodd som er i stand til å kartlegge både vraket og sedimentene i havbunnen rundt vraket. Norsk institutt for vannforskning skal bidra med vurdering av strømforhold i området rundt vraket.

I gang i oktober

Eirik Hauger i AS Geoconsult sier til BT at det ennå gjenstår en del planleggingsarbeid før klargjøring og rigging av utstyr kan begynne i havet utenfor Fedje. Hauger er ansvarlig for planleggingen av prosjekt. Han sier til BT at selskapet regner med å være i gang med undersøkelsen i begynnelsen av oktober.

AS Geoconsult har lang erfaring med oppdrag for oljeselskapenes offshorevirksomhet i Nordsjøen. Blant annet har selskapet en kjempekontrakt med Norsk Hydro om ulike oppdrag på Ormen Lange-feltet. Fra gassfeltet skal gassen føres i land på Aukra utenfor Molde. Før legging av gassrørledningen har AS Geoconsult kartlagt topografien og geologien i rørtrasséene. Selskapet skal også inspisere gassledningene.

- Komplisert oppdrag

— Er oppdraget med Fedje-ubåten spesielt vanskelig?

— Posisjonering, kartlegging og løfteoppgavene er ikke annerledes i dette prosjektet enn det vi driver med til daglig. Arbeidet med den fjernstyrte ubåten blir standard operasjoner. Men fordi det er kvikksølv i vraket av U 864, blir dette en spesiell jobb. Vi har stor respekt for de utfordringene kvikksølvbeholderne representerer. På grunn av kvikksølvet, blir dette betydelig mer komplisert enn de oppdrag vi vanligvis utfører, sier Eirik Hauger.