Selv om "Sleipner"-kaptein Sverre J. Hagland ble blankt frifunnet av Sunnhordland tingrett mandag, mener dommerne at kommunikasjonen på broen katastrofekvelden var kritikkverdig.

Ifølge dommen kunne tragedien vært unngått, dersom Hagland og overstyrmannen hadde snakket bedre sammen. Når retten ikke legger vekt på dette i frifinnelsen, skyldes det at brokommunikasjonen ikke avvek fra gjeldende HSD-praksis.

Nå skal imidlertid et nytt regelverk sørge for en løpende dialog mellom navigatører på norske skip.

— Kommunikasjonen blir akkurat som i en flycockpit. Først sier kapteinen hva han foretar seg. Så gjentar styrmannen det kapteinen har sagt. Eller motsatt. Dermed vil begge navigatørene til enhver tid vite hva som skjer på broen, forklarer sjøfartsdirektør Rune Teisrud.

- Ikke månelanding

Norsk Sjømannsforbund fnyser av de nye forskriftene.

— Man må ikke gjøre det til en skrivebordsjobb å føre et fartøy. Godt sjømannskap og det å vise aktsomhet gjør man ut fra erfaring og kunnskap, sier forbundssekretær Harald Særsten til NTB.

Særsten lurer på hvem som skal overvåke den lovpålagte brodialogen.

— Vi snakker sammen på broen i dag også. Vi kaller det imidlertid ikke kommunikasjon, men samtale. Vi snakker ikke om månelandinger, men om hvordan få fartøyet frem på sikrest mulig måte, forteller forbundssekretæren fra Halsnøy.

Taus om dommen

Sjøfartsdirektoratet ønsker også at det skal bli obligatorisk for norske navigatører å gjennomføre simulator-trening. Neste uke sender direktoratet de nye lovforslagene ut på høring.

Samtidig ønsker direktoratet å utvikle et helt nytt radarsystem. I løpet av de nærmeste dagene, deiser det et spørreskjema ned i postkassen til 16.000 norske styrmenn.

— Vi ønsker å vite mer om radaropplæring, og hvordan radarne fungerer i praksis. Hensikten med undersøkelsen er at radarprodusentene skal få nok informasjon til å utvikle et system for norske forhold, forklarer Teisrud.

Han ønsker ikke å kommentere "Sleipner"-dommen.

— Den tar jeg til etterretning. Våre jurister vil i løpet av de nærmeste dagene finlese avgjørelsen, for å se om den vil få ytterligere konsekvenser for vårt arbeid.