— Omfanget på det militære materiellet som ble flyttet er større enn vi har opplevd på lang tid. Vi har forflyttet mer enn før over lengre avstander, sier Ivar Moen, presse- og informasjonsansvarlig ved Forsvarets Operative Hovedkvarter til BT.

Skipet begynte å brenne lørdag kveld da det var på vei nordfra til Bergen med militært utstyr. Det skal brukes under storøvelsen som pågår i bergensområdet denne uken.

Vil redusere risiko

Moen understreker at de vil se på detaljene i konseptet.

— Vi har allerede spredd risikoen betraktelig. Vi har også brukt transportfly, tog og vei for å redusere risikoen. Så dette var godt gjennomtenkt, sier Moen.

Å flytte så store mengder materiell var en del av øvingsmålsetningen i den pågående øvelsen.

-Vi må være i stand til å flytte så store mengder materiell og person uansett hvor det er i landet. Erfaringsrapporten vil ta for seg hvordan vi skal redusere risikoen ytterligere.

18 kolonner

Mye av utstyret som var om bord i «Britannia Seaways» unngikk skader. Natt til mandag rullet 18 kolonner fra skipet på Dokken til Haakonsvern, Ulven og Flesland. I hver kolonne er det mellom 10 og 20 militære kjøretøy. Totalt var 301 kjøretøy med på turen fra Sørreisa til Bergen. I tillegg var blant annet 50 containere og 30 tilhengere.

— Noe av utstyret gikk direkte inn i den militære øvelsen som nå pågår, sier Terje Brugøygard.

Renset på Haakonsvern

Noe av utstyret ble renset på Haakonsvern etter at det er påført røyk, varme og saltvann.

Skipet med militært utstyr kom i brann i det voldsomme uværet lørdag kveld. «Britannia Seaways» var på vei nordfra med militært utstyr til den militære øvelsen som pågår i bergensdistriktet.