Som BT skrev torsdag, inviterer Bergen og Hordaland Høyre medlemmene i Unge Høyre og deres foresatte til et møte.

«Unge mennesker og deres foresatte skal oppleve at det er en trygg ramme rundt det å engasjere seg i politisk virksomhet. Det inkluderer ikke minst bruk av rusmidler. Det forventer vi som selvsagt at tillitsvalgte i Unge Høyre også lever opp til», skrev partilagene i en pressemelding.

Til NRK Hordaland fredag formiddag sier byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen at de skal gjøre rede for sitt syn i saken. De skal også svare på eventuelle spørsmål som ungdommene og deres foresatte har.

— Generelt må vi sette et større trykk på forebygging. Vi må som partier gå inn og ta oppgjør mot den liberaliseringskulturen vi ser i flere av de politiske ungdomspartiene. Det er viktig å ha nulltoleranse for narkotikabruk, sier Stolt-Nielsen til NRK Hordaland.