Elever skal være sikre på at de får riktig karakter på prøvene sine. Derfor vil skolebyråden i Bergen nå sette i gang et forsøksprosjekt med anonym retting.

Dette skal skje i forbindelse med tentamen i fagene norsk, engelsk og matematikk i vår. Tiendeklassinger på ti utvalgte bergensskoler skal delta, og det vil bli minst én skole fra hver bydel. Nøyaktig hvilke skoler, er ennå ikke klart.

Elever skal være trygge

Anonym retting av prøver er noe særlig Unge Høyre har ivret for lenge, og bystyret vedtok i 2012 å sette iverk et forsøksprosjekt.

Skolebyråd Charlotte Spurkeland (H) forklarer at grunnen til at byrådet nå vil teste anonyme besvarelser er at mange elever er usikre på om karakteren de får er rett.

- Og det vet vi jo ikke før vi gjør et slikt forsøk. Det er viktig at elevene skal være trygge på akkurat dette, sier hun.

Byrådet velger å bruke tentamen til forsøksprosjektet fordi dette er en prøve med like mål for alle elever på tvers av skoler.

To rettinger

Elevene som deltar i forsøket vil levere to versjoner av oppgaven sin, en med navn og en uten. Faglæreren til eleven vil rette prøven som normalt, men i tillegg vil en annen lærer rette den anonyme versjonen. Ledelsen på skolene skal registrere karakterene, og dersom det er stort avvik kan rektor bidra til å få en riktig vurdering. Eleven kan få vite begge karakterene, men det er faglæreren sin vurdering som vil bli grunnlag for standpunktkarakter.

- Tidligere forsøk i andre kommuner har vist at det er stort samsvar mellom den anonyme og den vanlige rettingen. Men dette handler om å ansvarliggjøre og bevisstgjøre, og om at elevene skal være trygge på at de får karakteren de skal ha, sier Spurkeland.

Hordaland fylkeskommune innførte anonym retting av tentamen i videregående skole i 2013. Dette til tross for at et prøveprosjekt de hadde ble tatt svært dårlig imot av lærere ved skolene som deltok.