TRULS SYNNESTVEDT

Akkurat det ønsker Stiftelsen Bryggen å gjøre noe med. Derfor bestiller man i disse dage utstyr som skal sørge for automatisk telling av besøkende som går bak fasaden på Bryggen.

— Vi regner med at telleutstyret er på plass i løpet av en fjorten dagers tid, forteller stiftelsens direktør, Lasse Bjørkhaug.

Han regner med at fotocellene skal telle turister og oss andre i minst tre år fremover, men allerede tidlig i høst håper han å ha tall å slå i bordet med.

— Vi tar jo ikke inngangspenger på Bryggen, derfor har det til nå heller ikke latt seg gjøre å få oversikt over hvor mange som er innom, sier han.

— Det er selvfølgelig ikke noe poeng å telle alle som passerer Bryggen. Derimot kan det være nyttig å ha tall for de som kommer innom i et eller annet ærend, sier Bjørkhaug.

Telleutstyret vil bli plassert på de mest strategiske stedene, på to steder i Bredsgården og ett sted i Jacobsfjorden. Et beregningssystem vil så bli tatt i bruk for å kunne regne ut et så realistisk totaltall som mulig.

Direktør Bjørkhaug kaller prosjektet for et pionerarbeid.

Et av målene med tellingen er å få publikumsbesøk på verdensarvstedet Bryggen registrert i statistikker over severdigheter.

— Det skal bli spennende å få et tall å operere med, mener Bjørkhaug.

TELLES: Fra midt i juli skal telleutstyr registrere hvor mange turister som besøker Bryggen.<br/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND