Flere titalls millioner kroner er trolig overført fra parkeringsfond i Bergen siden 1984. Da Bergens Tidende tok forholdet opp med finansbyråd Trond Tystad i helgen sa han at han ikke med sikkerhet kunne slå fast om hvilke år, og i hvilket omfang slik tapping hadde skjedd.

Bolig mest alvorlig

Det mest alvorlige er tappingen av boligsonefondet. Dette fondet er bygd opp med inntekter fra boligsoneavgiften som alle beboere med bil i sentrum betaler. Boligsoneavgiften ble innført i 1984, og avgiften var øremerket parkeringsanlegg for beboere i sentrum.

I 1998 hadde bystyret sjansen til å gjøre noe med tappingen fra dette fondet. Da påpekte Torstein Dahle at fondet var tappet for flere millioner kroner. Et forslag fra Dahle om å betale pengene tilbake, fikk stemmene fra RV, Høyres, samt en stemme fra SV.

Tør ikke garantere

Dahle gikk i helgen gjennom regnskapene for årene 1998 til 2000, og mener det i de årene ikke har skjedd noen tapping. Det tør ikke finansbyråd Tystad innestå for.

-Jeg kan ikke garantere at det ikke er tatt penger fra boligsonefondet i disse årene, sa han til BT søndag.

Nå ønsker Tystad å finne ut hvor mange penger det er snakk om. Ikke bare gjelder det tappingen av boligsonefondet, men også de to fondene som er bygd opp med parkeringsavgiften som tas inn på Festplassen og på Edvard Griegs plass.