• Jeg har forståelse for at folk kan bli engstelige når de hører om dette, og vi skal ta frykten på alvor. Derfor skal vi informere innbyggerne grundig og presentere prosjektet med stor åpenhet, sier Gulen-ordfører Trude Brosvik (KrF).

I Sokndal i Rogaland, som inntil nylig var aktuell lokalisering for sentraldeponiet, ble det dannet folkeaksjon mot planene.

Ordfører Brosvik tror ikke folk i Gulen eller aksjonsgrupper vil stikke kjepper i hjulene for deponi-løsningen.

— Nei, jeg ser ikke for meg noen stor motstand mot dette anlegget. Folk i Gulen er rolige og sindige, og vil høre hva dette prosjektet faktisk innebærer, sier ordføreren, som tror informasjon vil berolige innbyggerne.

Spesialrådgiver Berit Melberg tror heller ikke på noen proteststorm.

— Hvis miljøorganisasjonene har gjort hjemmeleksen sin, vil de vite at det ikke er grunn til å hausse opp noen stemning rundt dette avfallet. Det er mer radioaktivitet i leiren under Oslo, enn det som skal deponeres i Gulen, sier hun.

Etableringen skal nå gjennom kommunestyret, og deretter skal Fylkesmannen, Miljøverndepartementet og Statens strålevern gi grønt lys. Daglig leder Lars Hellandsjø i firmaet Wergeland-Halsvik AS håper deponiet vil stå klart til bruk i 2004.

— Dette vil trygge de lokale arbeidsplassene. Forhåpentligvis kan det dra med seg annen aktivitet i fremtiden når oljeplattformer skal saneres, sier han. Fra før driver Wergeland-Halsvik både sementstøperi, pukkverk og anlegg for forbrenning av borekaks fra oljeindustrien i Sløvåg-området.

Selskapet samarbeider med Norse Decom AS om etableringen. Sistnevnte selskap er eid av Institutt for Energiteknikk, og representerer den strålefaglige ekspertisen i prosjektet.