Utrykningspolitiet skal rusteste 30.000 vestlendinger i sommer. Alle sjåfører som stoppes skal blåse i alkometeret. I år skal 900.000 bilister testes av UP i hele Norge. Av dem er 96.000 bilførere på Vestlandet. Spesielt skal en ta bilister som kjører ruspåvirket om morgenen og formiddagen.

I tillegg skal det vanlige politiet teste minst like mange bilister.

— I sommermånedene er ruskjøring et helt klart problem. Vi kommer til å ha kontroller til alle døgnets tider. I forbindelse med festivaler og spesielle dager, kommer vi til å ha kontroller både nattetid og dagen etter, sier fungerende UP-sjef på Vestlandet, Arvid Flæte, til bt.no.

Rundt 2500 førere blir i snitt tatt for rattrus om sommeren.

- Klink edru

- Er det mange som blir tatt med morgenpromille?

— Det er sjelden vi stopper stupfulle folk i bil om morgenen, selv om det hender. Vi tar stort sett folk med lavpromille og dem blir det tatt en del av. I samband med festivaler og arrangementer der folk overnatter, er det åpenbart noen som starter opp bilen altfor tidlig neste morgen. Det er lett å feilberegne, og en må være helt klink edru før en kjører, sier Flæte.

Noen festivaler tilbyr alkotester før folk kjører om morgenen/formiddagen. Flæte understreker at en ikke kan stole på alle alkoholtester og at en uansett har et selvstendig ansvar for at en er edru.

Venter på narkometer

Alle utrykningspolitiets biler har nå alkometer. Politiet skulle gjerne hatt ett narkometer, men det må de nok vente en stund på. I mellomtiden sjekker de rustegn på bilister og tar utvidet prøve dersom de mistenker annen rus.

Undersøkelser tyder på at det nå er mange som kjører med annen rus enn alkohol på norske veier.

UP har laget en oversikt over 100 prioriterte veistrekninger i Norge.

I sommer vil UP spesielt ha mange kontroller på E39 gjennom hele Hordaland og Sogn og Fjordane og E16 fra Bergen til Voss. I tillegg fylkesvei 7 i Hardanger

Store kjønnsforskjeller

Det er en kjent påstand at menn generelt tåler mer alkohol enn kvinner. Den viktigste årsaken er ulik kroppsvekt.

Men selv om de veier det samme, vil kvinnen som oftest få høyere promille enn mannen, dersom de drikker samme mengde alkohol.

Årsaken er mellom annet at en mannekropp som regel har høyere andel vann enn en kvinnekropp. I tillegg ser det ut til at menn har større enzymaktivitet i magen enn kvinner. Her kan du lese mer om kjønnsforskjellen.

Damer i morgenrus

For bilkjøring dagen derpå, kan dette få enorme utslag mellom kjønnene. Kvinner er derfor spesielt utsatt for morgenpromille.

Du kan få en pekepinn om du tester deg på de ulike promillekalkulatorene. Kalkulatoren benytter en utregningsmetode basert på tall fra Folkehelseinstituttet, og gir et omtrentlig resultat.

Prøv promillekalkulatoren. Og sjekk ut forskjellene ved å endre vekt og kjønn.

Her er en annen promillekalkulator der du lett kan finne ut når du er kjørbar igjen. Men stol for all del ikke blindt på kalkulatorene. Er du i tvil, bør du la bilen stå!

Et eksempel:

En kvinne og en mann drikker en kveld vin. De drikker begge fire gode glass med rødvin i løpet av kvelden.

Kvinnen er 60 kilo. Mannen er på 90 kilo. Et glass vin = 0,2 l. En flaske = 6 alkoholenheter. De starter å drikke klokken 21.00 og slutter klokken 24.00.

For mannen vil han ha en promille under 0,2 etter 7 timer . Han kan dermed tidligst kjøre bil uten promille neste morgen etter klokken 05.00.

For kvinnen sin del har hun ikke under 0,2 før etter 13 timer . Hun kan derfor tidligst kjøre bil uten promille etter klokken 11.00 neste dag.

I dette eksempelet må kvinnen vente hele seks timer mer enn mannen, før hun er kjørbar.

Tror du det hjelper med hyppigere promillekontroller?