Forslaget fra byrådet om å erstatte Bygarasjen med parkering under Smålungeren har skapt reaksjoner. Blant annet er det stor usikkerhet knyttet til hvordan et stort parkeringshus midt i sentrum vil påvirke biltrafikken.

Mette Svanes, plansjef i Bergen kommune, sier Smålungeren er et alternativ nettopp på grunn av trafikkavviklingen.

— Det er ikke et alternativ å erstatte bygarasjeplassene hvis trafikken fra sør må kjøre gjennom sentrum, sier hun.

Mye av trafikken inn til en ny parkeringsplass under Smålungeren kan også komme under bakken.

— Til Smålungeren kan man få til en nedkjøring fra Fjøsangerveien, mellom Nygårdstangen og Strømgaten, sier Svanes.

Parkeringsanlegg for hver sin del

Det gjør at Smålungeren fremstår som et bedre alternativ enn andre foreslåtte løsninger, som for eksempel under Fjellsiden og Nygårdshøyden.

Svanes presiserer at forslaget foreløpig bør regnes som en idé, ikke en plan. Hun vil derfor ikke spekulere i kostnader, men tror prosjektet eventuelt kan gjennomføres i løpet av fem år.

— En forutsetning for å rive Bygarasjen er at man skal kunne erstatte den med parkeringsplasser som har tilsvarende atkomst. Smålungeren vil kunne ta imot trafikken fra sør på en bedre måte enn de andre alternativene, sier hun.

Dette skyldes blant annet fastsatt parkeringspolitikk med tre store, offentlige parkeringsanlegg, som hver skal håndtere trafikken fra bydelene i nord, sør og vest.

Kritisk opposisjon

Byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen (KrF) uttalte tidligere denne uken at byrådet ønsker å rive Bygarasjen. Det har fått kritikerne på banen.

— Her spriker høyresiden voldsomt. I fylkeskommunen har de gått inn for å ruste opp Bygarasjen for 200 millioner, mens i Bergen vil de rive hele anlegget, sier byrådslederkandidat Harald Schjelderup fra Arbeiderpartiet.

Han vil ikke avvise forslaget med parkering under Smålungeren, men er spent på hvor godt utredet forslaget er.

— Det blir helt feil å prioritere å bruke offentlige midler på et nytt parkeringsanlegg midt i sentrum, når fremtiden skal ligge i innfartsparkering og sentrumskollektivårer, sier Alf Helge Greaker, samferdselspolitisk talsmann og kandidat til fylkestinget fra Venstre.

Han kommer ikke til å prioritere dette over et fylkesbudsjett.

— Byluften bedres blant annet ved å være restriktive på parkering i sentrum. Ser man dette sammen med sterk fremtidig befolkningsvekst, må sentrumsområder heller frigjøres til blanding av bolig, service og næring, sier Greaker.

Vil ruste opp vannet

En annen fordel med å parkere under Smålungeren, er at man kan rette opp i problemene med vannkvaliteten i vannet, forklarer Mette Svanes.

— I dag sliter man med å holde vannet rent. Ved å ha en fornuftig dybde, kan man få renset vannspeilet og få til gjennomstrømning med ferskvann, sier hun.

Smålungeren har lenge vært plaget av alger, illeluktende slam og saltinnhold i vannet. Delvis skyldes dette lite tilsig av ferskvann. I bunnen av vannet er det også flere lag med sedimenter og gjørme, som får skylden for en ubehagelig lukt fra tid til annen.

Å fjerne sedimentene og lage et basseng er derimot ikke uten konsekvenser, spesielt med tanke på dyrelivet.

— Fuglelivet vil nok bli annerledes hvis man lager basseng. De lever tross alt delvis av næring de finner i sedimentene, sier Petter Larsson, professor i biologi og ferskvannsøkologi ved UiB.

Han sier det er vanskelig å si noe konkret om hvordan fugle- og fiskelivet vil bli påvirket av en slik opprustning, og at det delvis avhenger av hva slags dybde vannet vil få.

— Som basseng vil vannet kanskje egne seg som badevann. Hvorvidt dette er en god plan, kommer an på hva man vektlegger, sier Larsson.

Si din mening i kommentarfeltet under!