Onsdag i forrige uke ble det oppdaget at 3,5 meter av røret som frakter kloakk fra Nordnes over Vågen hadde falt ned. Mandag morgen begynte arbeidet med å fjerne kloakken som har rent ut i havnebassenget ved Dreggen.

Pumper opp

Avdelingsleder i Vann— og avløpsetaten i Bergen kommune, Arne Gabriel Svendal, sier kloakken skal pumpes til renseanlegget i Sandviken.

— Reservedelene vi trenger for å reparere kloakkrøret er ennå ikke kommet, men for ikke å forurense havnebassenget ytterligere begynner vi rensearbeidet nå, sier Svendal.

Han regner med at reservedelene kommer tirsdag eller onsdag.

Drittjobb

Mandag formiddag er en slampumpe på plass. I løpet av dagen skal dykkere forhåpentligvis gå ned og bruke den til å fjerne kloakken som har samlet seg på bunnen. Når det nye røret kommer, må de ned igjen for å feste det oppunder fortauet langs Bryggen.

— Det er ikke en veldig vanskelig jobb, men det er ikke noe særlige arbeidsforhold der nede, sier Svendal.

I mellomtiden fortsetter kloakken å strømme ut i havnebassenget fra de stengte pumpestasjonene på Nordnes-siden.

- Veldig uheldig

Marius Dalen, rådgiver i Bellona, synes det er merkelig at det tok så lang tid fra rørbruddet ble oppdaget til reparasjonene startet.

— Det er en veldig uheldig situasjon at kommunen ikke har rutiner for å oppdage slikt umiddelbart, og at de ikke vet hvor lenge kloakken har blitt pumpet rett i sjøen. At de ikke har reservedeler er ingen unnskyldning. Vann- og Avløpsetaten burde hatt på plass en sekundær løsning, mener Dalen.

Det eneste positive han finner, er at det er vinter og kaldt. Om sommeren kunne et slikt utslipp ført til kraftig algeoppblomstring.

— Vi må uansett få en faglig gjennomgang av konsekvensene dette har for miljøet, sier Bellona-rådgiveren.

Andreas Hjorth Røen
Andreas Hjorth Røen