Blant annet vurderer man å kriminalisere horekunder. En arbeidsgruppe skal se hvilke erfaringer svenskene har gjort etter at de forbød kjøp av sex.

I Bergen selger flere utenlandske kvinner sex. Hallikene annonserer på internett og i aviser. Likevel har politiet aldri klart å ta noen av bakmennene.

— Vi starter en kampanje mot moderne slavehandel. Det finnes ingen lettvinte løsninger, sier justisminister Odd Einar Dørum (V).

I går la han sammen med barne- og familieminister Laila Dåvøy og utenriksminister Jan Petersen, fem regjeringens handlingsplan mot handel med barn og kvinner.

100 millioner

Menneskehandel er regnet som den tredje største illegale økonomien i verden, bare handel med narkotika og våpen er større. Hvert år lures tusenvis av kvinner og barn til Europa. Størsteparten kommer fra Balkan eller det tidligere Sovjetunionen, og blir tvunget inn i prostitusjon så snart de er smuglet inn i Tyskland, Nederland eller Norge.

Regjeringen varsler nå et krafttak mot bakmennene, og er villig til å bruke store summer på å nå målet. Handlingsplanen skal gjennomføres over tre år, og det bevilges totalt 100 millioner kroner til arbeidet. Bare i år skal det, ifølge NTB, brukes 40 millioner kroner.

Planen inneholder til sammen 23 punkter. Blant disse er:

N Prostituerte som er villige til å vitne mot halliker og bakmenn, skal få politibeskyttelse, også utover det vanlige vitnebeskyttelseprogrammet.

N Politiet vil få økte ressurser til etterforskning av bakmenn. Regjeringen lover også midler til kompetanseheving og bruk av nye etterforskningsmetoder.

N I løpet av våren 2003 vil det bli fremmet et forslag om eget straffebud mot menneskehandel. Resultatet kan bli en strafferamme på fengsel i 10 år for de groveste tilfellene.

N Det innføres en «refleksjonsperiode» på 45 dager for mulige ofre for menneskehandel. Kvinner og barn skal ikke utvises umiddelbart, men først få tilbud om oppfølging og hjelp.

Ser til Sverige

I dag er det tillatt å kjøpe seksuelle tjenester fra prostituerte. Regjeringen vurderer nå å kriminalisere horekundene.

Det vil bli satt ned en egen arbeidsgruppe som skal se på erfaringene man har gjort i Sverige etter at man forbød kjøp av sex.

Arbeidsgruppen skal også vurdere forholdene i Nederland, der man har et svært liberalt syn på prostitusjon og bordellvirksomhet.

Regjeringen kan komme til å legge seg på Sveriges linje, hvis et forbud kan begrense menneskehandelen.

— Handel med kvinner og barn er vår tids slaveri. Det er en alvorlig form for organisert kriminalitet, og det er grove brudd på menneskerettighetene, sa Dørum.