— Vi har jobbet lenge med en strategi for å forberede oss på at Nygårdsparken skal stenge. Ett av tiltakene er å opprette to brukerrom, sier Ola Jøsendal, leder for Avdeling forrusmedisin ved Haukeland universitetssjukehus.

Nyheten om de to brukerrommene vil bli presentert på en rusdebatt i regi av UiB og Haukeland universitetssjukehus i kveld.

- Ikke sprøyterom

Brukerrommene skal tilby flere preparater til rusavhengige som ikke er en del av Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Behandlingen skal kunne startes på kort varsel. Jøsendal understreker at brukerrom ikke er sprøyterom.

— Det er to helt forskskjellige ting. I brukerrommene får pasienter ikke lov til å med seg narkotika. Dette skal være et behandlingssenter og et sted hvor rusmiddelavhengige og behandlere kan møte hverandre i trygge og lovlige omgivelser, sier han.

Opiatene som skal deles ut ved brukerrommene er:

  • Suboxone film (kombinasjonspreparat Buprenorfin og naltrexone)
  • Metadon oppløsning
  • Substitol

- Sosial arena

Jøsendal forteller at åpne russcener også er en sosial arena, der man kan være der for hverandre og bety noe i et felleskap. Brukerrommene skal være en alternativ sosial arena til de åpne russcenene. Plasserin av sentrene er allerde bestemt.

— Det ene skal ligge ved Strax-huset, som allerede har et tilbud til rusmiddelavhengige. Det andre håper vi å opprette nært Danmarks plass. Der vil vi invitere Bergen Kommune og ideelle organisasjoner til å lage aktiviteter, slik at det skal bli et bra sted å være.

Han forteller at de ikke har funnet lokaler ved Danmarks plass, men samarbeider med kommunen for å finne et passende sted.

Lavterskel-tilbud

Tilbudet er en del av lavterskeltilbud’ til opiatavhengige. Ordet «lavterskel» er betyr at helsevesenet skal innrette sitt behandlingstilbud slik at brukerne med de største utfordringene får lettere tilgang til samme type tjeneste som øvrige brukere, Jøsendal understreker at terskelen for å dele ut opiater ikke skal bli lavere.

— Å tilby brukerrom er noe vi lenge har ønsket å få til. I samtaler med pasienter og behandlere har vi fått et bilde av hvilke tilbud som trengs. Dette er ett av dem.