HELGE O. SVELA EIRIK BREKKE (foto)

Den yngste av de kriminelle barnevernsbarna er bare 13 år. To har nylig fylt 14, mens de tre andre er 15, 16 og 17 år gamle. Sammen har de vært involvert i knivran, grov vold, trusler, bilbrukstyveri og bruk og salg av narkotika.

— Det er 30 barnevernsbarn som stadig rømmer fra institusjoner, men det er hovedsakelig disse seks som begår kriminelle handlinger på rømmen. Det siste året har de utført stadig grovere kriminalitet, sier politioverbetjent Svein Bjørn Losnegård, sjef for forebyggende avdeling ved Hordaland politidistrikt.

- Akutt og alvorlig

I går møttes politi og barnevern for å drøfte hvordan de skal stanse de kriminelle barnevernsbarna.

— Situasjonen for disse seks er akutt og alvorlig, og vi vil umiddelbart ta fatt i dette, sier regiondirektør Geir Kjell Andersland i Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUF).

— Vi skal først identifisere hvem disse ungdommene er, og hvilke institusjoner de bor på. Så skal vi finne ytterligere konkrete tiltak til hver enkelt. Det kan være strengere rammer og kanskje også økt bruk av tvang, hvis fylkesnemnda åpner for det, sier Andersland.

— Hvor raskt kan dette iverksettes?

— Svært raskt. Hvis dette er tiltak vi kan iverksette innenfor våre egne institusjoners herredømme, kan vi gjøre det i løpet av to til tre uker, sier Andersland.

Enkelte av de seks verstingene kan bli sendt bort fra Hordaland.

— For noen kan det være best å få et tilbud utenfor fylket, slik at de kommer bort fra det negative miljøet de er en del av i dag, sier Andersland.

- Dødelig rusbruk

I tillegg til de seks som blir utpekt som kriminelle verstinger, vil politiet ha umiddelbare tiltak for to unge rusmisbrukere.

— Felles for alle åtte er at de har rusproblemer. Hvis de får fortsette med det, er det ikke sikkert at de vil oppleve å bli myndige. Rusen kan komme til å ta dem før den tid, sier politioverbetjent Losnegård.

På gårsdagens møte diskuterte representanter fra barnevern, politi, barnevernsinstitusjoner og andre offentlige etater hvordan man skal forebygge at flere barnevernsbarn blir kriminelle.

— Vi skal etablere et fast samarbeidsforum som også politiet skal være en del av. Mye kan bli bedre. Et eksempel er at når vi melder ungdom savnet til politiet i Fana, er det ikke alltid det blir meldt videre til politiet i Bergen sentrum. Vi håper slike rutineforbedringer skal gjøre at vi får ungdommene raskere tilbake når de rømmer, sier Geir Kjell Andersland.

DISKUTERTE TILTAK: Politioverbetjent Svein Bjørn Losnegård (t.h.) utpekte i går seks barnevernsbarn politiet mener står bak flere tilfeller av alvorlig kriminalitet i Bergen. Regiondirektør Geir Kjell Andersland i Barne-, ungdoms- og familieetaten lover nå umiddelbare tiltak for å stanse de seks verstingene. FOTO. EIRIK BREKKE