TOR KRISTIANSEN

— Intet kan erstatte den menneskelige kontakten. I arbeid med verdier fungerer det best når vi setter oss ned og deler konkrete erfaringer med hverandre, sier Torhild Roland Vetvik. Hun er prosjektleder for verdiprosjektet «Skal skal ikke». 13. og 14. september samles deltakere fra 26 skoler, barnehager og lokalsamfunn til verdikonferanse i Bergen, for å spre erfaringer.

Skranevatnet skole, Eksingedalen skole og Brattholmen skole er tre skoler i Bergen som deltar i prosjektet. Dessuten er fem mentorer fra Bergen. Det er Mange Raundalen, Omar Mekki, Stig Rune Lofsnes, Astrid Ljones og Paul Otto Brunstad.

— Mentorene har betydd svært mye for å inspirere deltakerne i verdiarbeidet. Å arbeide med verdier er et holdningsskapende arbeid der det betyr mye å hjelpe hverandre til kreative arbeidsmåter, sier Roland Vetvik. Hun peker på at en mentor er en som får frem det beste i andre.

Verdiprosjektet ble påbegynt i 2002. Deltakerne fikk stor frihet til å gå egne veier. Det er hverdagens verdier som står i fokus. Nå skal erfaringene spres til barnehager, skoler og lokalsamfunn i nærmiljøet.

På verdikonferansen i Bergen vil professor Guttorm Fløistad innlede om barns og unges behov for å bli verdsatt, sett og å høre til i et fellesskap. En paneldebatt skal sette søkelyset på hvordan voksne møter de utfordringer barn og unge opplever i dag. Både barne- og familieminister Laila Dåvøy og barneombud Reidar Hjermann vil delta på konferansen.

VERDIPROSJEKT: Torhild Roland Vetvik er prosjektleder for verdikonferansen «Skal skal ikke» i Bergen i september. ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN