Målet er at bergenserne skal være mer tilfredse med kommunens tjenester, enn det som kom frem i en tilsvarende undersøkelse i år 2000.

Byrådet skal også opprette et såkalt call-senter. Hensikten er å unngå at folk stanger hode i telefonkøveggen.