Nav ønsker også å hjelpe bussbransjen med rekruteringsutfordringen. Neste onsdag holder de et informasjonsmøte om bussjåføryrket sammen med busselskapene Tide og Nobina og Åsane Trafikkskole. Målsetningen er å informere om yrket og muligheter for å få dekket bussertifikat gjennom Nav.

Prekært

— Vi ser at det er et stort behov for bussjåførere nå. Og vi jobber bredt med næringen, i første rekke for å løse de prekære og kortsiktige rekrutteringsutfordringene, sier Kenneth Stien i Nav Hordaland.

Hensikten med informasjonsmøte er også å gi bransjen mulighet til å informere om de positive siden ved yrket.

— Yrkesdirektivet betyr naturlignok at bransjen møter en utfordringen nå. Vi tror imidlertid at yrkedsdirektivet vil kunne bidra til at yrket blir mer attraktivt, sier Stien.

Han tror også at flere vil se dette som en mer fullverdig fagutdanning.

500 NAV har sendt ut innkalling til vel 500 aktuelle kandidater. Dersom det melder seg nok deltakere, er NAV innstilt på å starte opp arbeidsmarkedskurs i bussjåføryrket like over påske.

— Vi vil ikke kunne leverer det antallet som næringen trenger. Vi ønsker heller ikke å bli et opplæringssted for bransjen. De langssiktige strukturelle rekrutteringsutfordringene må bransjen løse selv og i samarbeid med lokale og sentrale opplæringsmyndigheter, sier Stien.

Personaldirektør Janicke Stople i Tide Buss setter pris på et godt samarbeid og den gode dialog de har med Nav.

— Vi er glade for at Nav setter opp et kurs. Vi håper det resulterer i motiverte og godt kvalifiserte sjåfører til bransjen. Med store kull på vei ut av arbeidslivet, trenger vi mange nye inn i de nærmeste årene, sier Stople.

Les Bergens Tidende i morgen: Så mange tar bussjåførlappen

Synspunkt på saken? Syng ut her.