Temaet for møtet er ifølge departementet «den videre prosessen med gjennomgangen av sjøkabelalternativet».

Så sent som mandag ble det klart at Riis-Johansen avlyste en lenge planlagt tur til Svalbard som skulle startet onsdag.

«Få innspill direkte»

Den betente mastestriden i Hardanger overskygger alt annet, og Riis-Johansen velger nå for andre gang på litt over en uke å ta imot lokalpolitikere fra Hardanger. Målet med møtet skal ifølge departementet være å «få innspill direkte» fra hardangerordførerne.

Hardangerrådet er et samarbeidsorgan for hardangerkommunene Kvam, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda og Jondal.

Den planlagte kraftlinjen gjennom Hardanger fra Sima i Eidfjord til Samnanger er omstridt fordi mange mener at høyspentmaster vil bli for dominerende i terrenget.

Sjøkabel på deler av strekningen er lansert som et alternativ. Regjeringen bøyde i forrige uke av for kravet og gikk med på å la eksterne aktører vurdere sjøkabelalternativet samtidig som utbyggingsprosessen starter.

Sier nei

Ordfører Astrid Farestveit Selsvold i Kvam har allerede varslet at hun ikke vil akseptere et ilandføringsanlegg for sjøkabel i regionssenteret Norheimsund. Når byggingen av master i Samnanger starter til høsten, er premissene for et slikt anlegg lagt.

Venstre-ordfører Mona Hellesnes i Ulvik kommune forstår fortvilelsen i nabokommunen, og mener sjøkabelutredningen må inkludere ulike løsninger for ilandføringsanlegg.

— Det er altfor mange uavklarte spørsmål som har svar som kan bli avgjørende. Blant annet støtter vi en uavhengig vurdering av forsyningssikkerheten til Bergen, sier Hellesnes til NTB.

Ordfører Jan Ivar Rødland (Ap) i Granvin kommune mener det er avgjørende at kommunene har en felles strategi i arbeidet med sjøkabelutredningen.

— Vi må sørge for at vi kjenner oss igjen i arbeidet, og være tydelige på alt vi ønsker å få svar på, sier Rødland.

Hva mener du kommunetoppene bør gjøre? Si din mening her.