— Vi skal kutte 42,5 millioner kroner. Samtidig har bystyret lagt føringer på at dette skal skje i administrasjonene. Bergen kommune har en veldig billig administrasjon. Da blir det svært tøft å kutte.

Hun forstår reaksjonene på å fjerne skole og barnehage fra bydelsadministrasjonene, men mener det her foregår dobbeltarbeid.

— Min hovedmålsetting med bydelsreformen er å få til et tverrsektorielt samarbeid. Selv om vi sentraliserer skole og barnehager, vil mye av ansvaret for oppvekst være igjen i bydelene. Det blir en stor utfordring å få til et slikt samarbeid, når noe av spisskompetansen på skole og barnehage forsvinner.

— Hvorfor foreslås dette før man har evaluert bydelsreformen?

— Det er en av tingene som gjør dette forslaget vanskelig. Samtidig har vi kniven veldig på strupen. Vi foretar veldig store kutt på egne staber. Men nå får vi vurdere dette videre, og se hva vi konkluderer med, sier byrådslederen.