Det var i juni i år at Stortinget vedtok å flytte Konkurransetilsynet til Bergen. Protestene fra de ansatte var sterke og entydige. Men vedtaket er ugjenkallelig, og flytteprosessen skal være fullført senest om tre år.

Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen har selv tatt initiativ til «bli kjent med Bergen-turen». Mest mulig skepsis, og endatil uvilje mot å bli med på flyttelasset, skal ryddes av veien når de 117 ansatte kommer hit 30. oktober for å være i byen et par dager.

«Jeg ønsker i prosessen fremover å gi de ansatte best mulig grunnlag for å velge sin fremtid,» heter det i et brev fra Eggum Johansen til Bergen Næringsråd.

Også litt uteliv...

Både Norges Handelshøyskole, SNF, Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Bergen Næringsråd ser dette som en enestående mulighet til å presentere de beste sider ved byen og fagmiljøene, slik at flest mulig av nøkkelpersonalet blir med når Konkurransetilsynet etablerer seg i Bergen.

Vertskapet vil sørge for både byvandring og busstur med guide, og for at en lang rekke praktiske spørsmål som alle potensielle innflyttere stiller seg blir besvart. Det gjelder temaer som boligsituasjonen, skoler, barnehager og arbeidsmuligheter for ektefelle.

På det offisielle programmet er det også avsatt tid til å studere — og oppleve - utelivet i Bergen etter mørkets frembrudd. Det skal skje etter en bedre middag på Fløyen.

Jakter på lokaler

Det er ennå ikke bestemt hvor Konkurransetilsynet vil holde til i Bergen når hele staben er på plass. Men i første omgang vil man bruke kontorene i Strandgaten 209, der det tidligere regionkontoret var plassert.

— Det sier seg selv at det blir for trangt der. På litt sikt må vi derfor ha egnete lokaler annet sted. Vi har fått mange henvendelser fra folk som har ledige kontorarealer, sier informasjonssjef Elin K. Kleven.

Hopper selv av

Kleven sier at det er for tidlig å anslå hvor mange av de ansatte som vil flytte hit når det kommer til stykket. Midt under «stormen» som raste i sommer nevnte hun ti prosent som realistisk.

— Det viktigste nå er å motivere flest mulig til å følge med hit, sier informasjonssjefen, selv har skaffet seg ny jobb allerede og hopper av fra Konkurransetilsynet. Fra årsskiftet begynner hun som informasjonsrådgiver.

Det er avsatt vel 62 mill. kroner til å dekke alle utgifter i forbindelse med flytteprosessen. I den summen er både reiseutgifter, sluttpakker og kontorleie inkludert.