1. januar kan flere tusen gatelys på private veier i Bergen bli slått av. Det blir konsekvensen dersom beboerne selv ikke betaler strømregningen for gatelysene.

Bergen kommune har sagt opp avtalen med BKK om betaling for belysning i ca. 9000 gatelamper på privat grunn. Fra nyttår må eierne overta alle kostnader til strøm og vedlikehold, hvis de vil se lyset.

Da BT først omtalte saken i juni, sa seksjonssjef Geir Noss i BKK at han regnet med at om lag halvparten vil ta kostnadene og betale for lyset.

Til nå har bare en tredel av de private gatelyseierne meldt fra om at de vil inngå avtale med BKK. I informasjonen fra Bergen kommune ble fristen for å svare satt til 1. september. En knapp uke før den datoen foreligger det ingen avtale for rundt 6000 lyspunkter.

– Kan bli kaos

Fra BKKs side er hevdes det at datoen 1. september beror på en misforståelse. Den korrekte datoen er 30. september.

– Derfor ser vi foreløpig ikke den helt store dramatikken i responsen hittil. Brevene fra kommunen gikk ut rett før ferien, og det er naturlig at sameier og veilag trenger tid på seg for å svare, sier Noss.

– Vi vil også prøve å være fleksible hvis noen henvender seg til oss etter fristen.

Men fra 1. januar er det slutt på velviljen. Er det ikke opprettet avtale med BKK innen den tid, vil de aktuelle gatelampene automatisk bli slokket.

– Fra denne datoen har vi i så fall ingen å sende regningen til, sier Noss.

– Frykter dere kaos?

– Det kan jo bli det, selv om vi vil prøve å følge opp kunder som vi ikke har hørt noe fra.

**Les også:

Mye uavklart**

Ser mørkt på nullvisjon

– Bergen kommune har nylig sendt ut en trafikksikkerhetsplan med en klart uttrykt nullvisjon for ulykker. Det er ikke lett å skjønne at de samtidig kan forsvare å slukke lysene rundt om i hele Bergen, sier Jan Røed.

Han er blant dem som har engasjert seg mot kommunenes slukkeplaner. På et møte tidligere denne uken, ble saken også diskutert av eldrerådet i Bergen, hvor Røed selv sitter.

Og i trafikksikkerhetsplanen som samferdselsetaten har laget for årene 2010–2013 kommer det frem at belysning og eldre fotgjengere er blant satsingsområdene i årene som kommer.

I den samme planen kommer det frem at det har vært en økning i antall fotgjengerulykker.

– Det er helt åpenbart at lyspunktene på private veier også har en betydning for sikkerheten til de myke trafikantene, mener Røed.

**Les også:

Lyset opp i bystyret**

Vil spare skoleveiene

Samferdselsdirektøren i Bergen kommune, Ove Foldnes lover at trafikksikkerheten skal ivaretas.

– Vi har sagt klart ifra at der det for eksempel gjennomgangsvei eller skolevei vil vi ha en spesiell gjennomgang på det. Der dette kan dokumenteres, vil Bergen kommune ta regningen, sier Ove Foldnes.

– Men i de fleste private veier er det ikke mye gjennomgangstrafikk. Veier med gjennomgangstrafikk er som oftest allerede oppgradert til kommunale veier.

BKK er kjent med at nyordningen har vakt heftige diskusjoner i enkelte sameier med privat vei.

– Det er naturlig at noen ser seg tjent med veibelysning, mens andre mener de kan klare seg uten. Flertallet vil nok uansett ha, sier seksjonssjef Noss.

De fleste steder vil det være teknisk mulig å koble ut enkeltlamper, men det er ingen ønskesituasjon for Noss og BKK.

– Det beste er selvsagt at naboer går sammen og finner en felles løsning. Det enkleste for oss er å forholde oss til færrest mulig, sier Noss.

Hva mener du om kommunens slukkeplaner?