– Ta i, karer! Presenningen må to meter over til den ene siden, roper Svein Brønstad.

Han er selv heist opp, over taket, og står med utsikt til begge sider. Nå løfter han presenningen så det er mulig å dra den over på andre siden.

Sentral radiohistorie I

40 år har han vært knyttet til Bergen Radio, og han har iherdig dokumentert utviklingen med fotoapparatet. Kameraet er fortsatt med, men denne gangen bruker han for det meste nevene til andre ting. De store presenningene er vanskelig å få på plass. Han og de andre radiopensjonistene sliter, men gir seg ikke før solen går ned og taket er tett.

Byggene, som fortsatt står på Rundemanen, representerer byens og landets sentrale radiohistorie. Her på fjelltoppen åpnet Bergen Radios kystradiostasjon i 1912 for å sikre radioforbindelse med handelsflåten.

Rundemanen, 565 meter over havet, egnet seg ypperlig for en radiostasjon. Stedet lå utenfor rekkevidden for fiendtlige «panserskipskanoner» og hadde stor rekkevidde for signaler.

Krevende jobb

– Gjennom årene har Bergen Radio hatt større betydning enn mange aner. Vi er svært glad for at bygningene skal sikres og at det skal opprettes et telemuseum her med årene, sier Einar Holm, leder for Norkram, Foreningen Norsk Kystradio Museum.

Fra stigen ber han om å få opp de varme hanskene. Selv en klar dag er det kaldt her oppe. Alltid er det litt drag i luften.

Det er taket på sendestasjonsbygget og verkstedet karene dekker med presenning. Syv-åtte skifersteiner mangler på hvert bygg. Får vinden tak, kan det lett gå flere i løpet av vinteren. Det vil de ikke risikere.

Å få presenningene på plass på taket og sikre at de ikke blåser av igjen, er ingen enkel kunst. Karene drøser spøkefullt om at de må fordele vakter og stå og holde gjennom vinteren. Men etter syv timers strev er de fornøyd. Med lekter langs sidene og midt på taket er presenningene festet.

Kulturskatt

Radiostasjonen utgjorde et helt lite samfunn på fjelltoppen i mange år. Minst ti personer bodde der fast og mer enn 15 radiotelegrafister kom opp til vaktene hver eneste dag.

– Kystradiostasjonen i Bergen er en kulturskatt vi må ta vare på. Det har vi nå fått gjennomslag for. Bygningene på Rundemanen er fredet. I samarbeid med Norsk Telemuseum og Forsvaret skal de settes i stand, sier Einar Holm.

BLIR MUSEUM: ¿ Snart er det grå taket blått, men det er et slit å dra presenningen over.
Sunde, Helge
KREVENDE: Å trekke presenningen ut over taket er en utfordring. Øystein Ask sitter på taket. Svein Brønstad tar et godt tak i den blå duken. Bak ham står Henrik Olsen og i stigen Folke Kjelleborg.
Sunde, Helge
PÅ TAKET: Skal noe ordnes, er det alltid mange småting som må fikses først. Henrik Olsen skrur ned lyskasterne før presenningene kan dras over.
Sunde, Helge
HISTORIE: Tanken er å få noe av det gamle utstyret på plass igjen. Det meste er tatt vare på. ARKIVFOTO: JAN ANDAL