Byrådet nekter imidlertid å spesifisere nøyaktig hva som skal gjøres, og hvor mye det vil koste.

Det er i et brev til Kontrollutvalget i Bergen kommune at byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen informerer om sikkerhetstiltakene i Rådhuskvartalet. Det var på slutten av 2012 at byrådet bestemte seg for å gjennomføre tiltak i området.

Handlingsplanen ble delt opp i kortsiktige tiltak og langsiktige tiltak.

Går videre

I første puljen var blant annet:

  • Fjerning av identifiserende merking av parkeringsplasser
  • Etablering av belysning og kameraovervåking
  • Opplæring av personell og bedre samarbeid med nødetater Nå jobbes det med å sette i gang fase to, som inneholder de viktigste langsiktige tiltakene

«Seksjon for samfunnsikkerhet og beredskap har prioritert arbeidet med fysisk å sikre Rådhuskvartalet ved å vanskeliggjøre innkjøring og parkering av kjøretøy inn mot og under Rådhuset», skriver Stolt-Nielsen i brevet.

Vil ikke røpe

Selve listen er imidlertid unntatt offentlighet.

— Vi har med vilje ikke kommentert hvilke tiltak vi synes er nødvendige og hvilke som skal gjøres, siden dette tross alt handler om beredskap, sier kommunaldirektør Robert Rastad.

Han er øverste ansvarlig i administrasjonen på Rådhuset. Han peker på kameraovervåkingen av hele kvartalet som noe publikum vil merke er dukket opp. Nå kommer det mer.

— Vi har en tiltaksliste som er forholdsvis omfattende. Vi må finne ut hva vi skal prioritere i årene som kommer. Da må vi avveie kostnadene mot risikobildet.

Rastad forteller at tiltakene foreløpig har kostet rundt 500.000 kroner. De mer omfattende tiltakene fremover vil koste betydelig mer.

- Burde det ikke være offentlighet rundt slik pengebruk?

— Dersom man velger å gå i gang med en del tiltak som medfører større kostnader, vil det være naturlig å få det løftet frem til diskusjon.

Oslo-terroren

Bakgrunnen for at kommunen trappet opp arbeidet var hendelsene 22. juli for tre år siden.

— Vi hadde diskutert sikringen av området tidligere, men 22/7 endret en del vurderinger. Det var ikke lenger teoretiske diskusjoner. Det var for eksempel ikke lenger behov for å diskutere om vi skulle ha opp videoovervåking.

- Ligger dere på etterskudd?

— Nei. Vi har fulgt de prosjektene som vi har skissert. Det tok kanskje litt lenger tid med å sette opp kameraene enn vi hadde tenkt. Det var ting som måtte søkes om fordi en del av bygningene hadde vernet status.

Når estimatene for kostnadene med sikkerhetsarbeidet er klart, vil byrådet legge frem en egen sak.

HAR PLANER: Bergen kommune og kommunaldirektør Robert Rastad skal sikre Rådhuskvartalet ytterligere i årene som kommer.
Vegar Valde (arkiv)