I dette intervjuet med Bergens Tidende erkjenner han at kommunen skulle åpnet det første mottaks— og oppfølgingssenteret (MO-senter) på Årstad for lenge siden. Han vedgår også at de kunne åpnet et av de nye senterne før 1. juli 2014, om de ville.

Henger etter

- Dere vedtok handlingsplanen mot åpne russcener i 2012. Det skulle vært på plass et MO-senter i 2012, og et i 2013. Nå sier du at dere trenger tid til 2014 for å forberede dere skikkelig. Hva har dere gjort på til nå, da?

— Det er ikke til å legge skjul på at det senteret i Årstad er altfor sent ute. Men den plasseringen vi opprinnelig planla var kontroversiell, og vi la innspillene til naboene grunn og valgte å finne en annen plassering.

- Når dere nå vet hvor senteret skal, og hva som skal være i det, hvorfor vente 10 måneder?

— Vi må ha en god dialog i forkant med dem som blir naboer. Alle sentrene skal heller ikke utformes likt. Vi må finne ut av hvordan dette skal tilpasses med spesialisthelsetjenesten som skal inn, NAV, arbeidstrening og alle disse tingene. Vi kunne nok åpnet det ene noe tidligere, men vi vil gjøre dette som et samlet grep.

- Hvorfor åpner dere ikke sentrene i noen måneder før parken stenges, slik at miljøet kan bli vant til å bruke tilbudet?

— Våre folk i tjenestene begynner allerede nå med å snakke med folk. Vi prøver å motivere dem til å bruke MO-sentrene når det blir aktuelt. Jeg mener vi skal bruke den tiden vi har til å sikre oss at vi får dette til. Det kommer et skifte i politisk styring av dette landet. Det vil føre til at enda flere behandlingsplasser blir tilgjengelige. Forhåpentligvis er dette på plass før vi åpner MO-sentrene og stenger parken.

Kan ikke være overrasket

Sosialbyråden sier utgangspunktet med å stenge parken 1.juli er at MO-senteret da er på plass. Å gjøre dette grepet samtidig mener han gjør at de får fanget opp enda flere av dem som vil trenge hjelp.

— Jeg kan ikke skjønne at noen er overrasket over at vi gjør dette grepet nå. Dette står klart og tydelig i handlingsplanen som et helt bystyre var med å vedta.

- Det står ikke eksplisitt der at parken skal stenges?

— Nei, men det er en naturlig konsekvens av at dette er en del av handlingsplanen mot åpne russcener.

- Dere hadde ikke behov for å stenge nedre del av parken da dere pusset opp den?

— Nei, men det er forskjell på nedre og øvre del. Vi kunne ikke pusset opp øvre del på samme måte som vi har pusset opp nedre del. Ikke med den aktiviteten som er i øvre del. Dette handler også om sikkerheten til dem som skal inn og jobbe med rehabiliteringen. Det er blitt et mye mer aggressivt miljø, med en stor økning i antall selgere. Dette er faktisk en del av tiltakene mot åpne russcener. Det å ikke gjøre noe med øvre del av parken ville ikke gjort noe for dem som oppholder seg der.

Nekter for sprøyterom

— Hvorfor inkluderes ikke sprøyterom i denne handlingsplanen?

— Overordnet har vi sett på hva vi skal gjøre, og hva vi skal prioritere. Det vil koste minimum 15 millioner kroner årlig å legge til rette for et sprøyterom slik de har i Oslo. Først og fremst skal vi følge opp handlingsplanen vår og de prioriteringene vi har gjort der.

- Hva blir hovedprioriteringene?

— En av de tingene vi skal gjøre er å bygge MO-sentre. Det er alle enige om at er bra. Men jeg er overrasket over at noen mener det kommer for fort på plass. Sammen med botrening og arbeidstrening og økt botilbud er dette tilbud som favner bredt. Det vil være over 100 personer som kan være på dagsenteret. Det er dette de vi snakker med i miljøet etterlyser, et sted å være i trygge omgivelser. Samtidig vil dette være tett på rehabiliteringstjenestene.