Under fylkesårsmøtet var det flere delegater som ga uttrykk for frustrasjon over situasjonen på Stortinget. Høyres politikere var blitt mer anonyme. Etter å ha hørt Oddvard Nilsen holde et inspirert foredrag om konservatismen og kampen for enkeltmennesket, spurte en av delegatene:

— Hvor er det blitt av Oddvard Nilsen. Før hørte vi ham med uttalelser om samferdsel. Nå er han bortimot usynlig.

Barnehageforliket

Blant de kostbare reformene som særlig ble kritisert, var barnehageforliket mellom Arbeiderpartiet, Frp, SV og Senterpartiet. Reformen innebærer en maksimalsats på barnehager på 1500 kroner. Regjeringen har alt signalisert at det kan bli aktuelt med omkamp på dette forliket.

— Vi har fått en del vedtak på Stortinget med merkelige konstellasjoner. Barnehageforliket er et av dem. Og flere av forslagene har vi rett og slett ikke råd til. Vi må derfor sette foten ned, og vi kommer til å sette foten ned. Jeg kan ikke her og nå si hvor vi kommer til å sette foten ned, men kan love at vi ikke kommer til å godta alle de vedtakene som er gjort, sa Oddvard Nilsen.

Tøffe fighter

Han forberedte forsamlingen på en del tøffe fighter utover våren. Og på konkret spørsmål om hvor grensen gikk sa han:

— Vi kommer ikke til å godta vedtak som innebærer utgifter som setter landets økonomi i fare. Derfor er vi nødt til å se på deler av disse forslagene. Noe av dette er det helt umulig å gjennomføre, og det må vi komme tilbake til.

Nilsen unnskyldte sin anonymitet med at hans rolle ikke lenger tillot den samme offensive holdningen vis-à-vis mediene.

— Når vi er i regjeringsposisjon, blir vi ansvarlige på en helt annen måte. Og det påvirker oss alle, sa han.

Optimist

Nilsen manet forsamlingen til optimisme og ba de 150 delegatene om ikke å la seg tynge ned av dårlige meningsmålinger.

— Vi får 12 og 13 prosent på landsomfattende meningsmålinger som gjelder stortingsvalget. Men TV 2 har og spurt folk hva de vil stemme dersom det var kommunevalg. På denne målingen får Høyre over 20 prosent, men den har TV 2 valgt ikke å offentliggjøre, sa Nilsen og fortsatte:

— Det viser at dere kommunepolitikere gjør en god jobb. Jeg bekymrer med ikke for stortingsvalget eller kommunevalget i det hele tatt. Kommunevalget kommer til å gå godt. Og når folk ser at vi leverer resultater, kommer vi til å gjøre et gnistrende valg i 2005 og.

OPTIMIST: Oddvard Nilsen, Høyres parlamentariske leder, ba fylkesårsmøtet i Hordaland se optimistisk på fremtiden.<p/> ARKIVFOTO: SCANPIX <p/>