I helgen fortalte bt.no om en mors fortvilte kamp for å beholde sønnens garasje, som er ulovlig oppført. Samme året som han oppførte garasjen ved Kalandsvannet, var han i en alvorlig fallulykke, fikk store hodeskader og havnet i rullestol. Moren Dagny Fuglø har tatt opp 100 000 i lån for å betale dagsmulktene som vil begynne løpe i slutten av denne måneden, for å unngå at garasjen rives.

Saken har gjort inntrykk på Trygve Birkeland fra KrF, som har vært i flere telefonsamtaler med Dagny Fuglø.

— Må jobbes fort

  • Etter å ha snakket med Fuglø, så skal jeg følge den opp. Men jeg fikk vite om saken nå nylig, så her må det jobbes fort, sier Birkeland til bt.no.

— Dette er en fortvilet situasjon for familien, og vi er opptatt av rettferdig behandling av alle. Jeg kjenner ikke alle detaljene i saken, men det kan se ut som om familien har glippet på en av påklagingsmulighetene. Og det kan se ut som om bygningsrådet ikke har hatt alle opplysninger på bordet når vedtaket ble gjort i 2007.

— Jeg kan ikke love noe. Men håpet er at saken kan gjenopptas, og kanskje gi et pusterom for familien.

- Reagerer på at kommunen er firkantet

Det er ikke bare Birkeland blant politikerene som reagerer på saken. Også Geir Steinar Dale (Ap) som er medlem av Komite for miljø og byutvikling mener at saken kunne vært løst på en enkel måte, og at man burde ha brukt skjønn i vurdering av saken.

— Denne saken sett opp mot andre klagesaker eller ulovlighetsoppfølginger gjør at jeg mener det kan stilles spørsmålstegn ved hvor god håndteringen kommunen har av slike saker. Jeg reagerer på at kommunen møter familien på en firkantet måte i denne saken. Jeg kjenner ikke alle detaljene, men er opptatt av at en demokratisk saksgang og at vi har ulik håndtering av klagesaker.

Glad for dialog

Dagny Fuglø puster litt lettere ut. Hun tror nå at det kan bli en løsning for garasjen.

— Veldig godt fornøyd at politikerene nå tar tak i saken, sier Fuglø.

Hun har fortalt utviklingen i saken til sønnen John Harald. Han reagerte med glede.

— Det virker som han ser gladere ut. Han er veldig engasjert i dette, sier Fuglø.