• Dette skal og må vi til bunns i. Vi kan ikke leve med en situasjon der det er usikkerhet om hva som kan forårsake helseskader blant mannskapene.

Det sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (bildet) til Bergens Tidende etter BTs avsløringer om at Sjøforsvaret i nesten femti år har visst om den helsefarlige strålingen fra radarer.

Anne-Grete Strøm-Erichsen er først og fremst opptatt av å uttrykke sin sympati med Kvikk-foreldrene.

Lang og tung kamp

— De har ført en lang og tung kamp. Det er ikke til å komme forbi at forekomsten av misdannelser har vært fire ganger så stor blant barn født av foreldre som har jobbet på Kvikk sammenliknet med andre grupper.

— Jeg betrakter dette som en svært alvorlig sak, og det viktigste spørsmålet nå er hva vi kan gjøre for å avverge at slikt skal kunne skje i fremtiden.

— Derfor er vi for lengst i gang med en omfattende kartlegging av alt som finnes av strålefarlig utstyr i Forsvaret, hvor det befinner seg, hvor sterk strålingen er og hvilke tiltak som må til for å unngå helseskader, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Stort arbeid

— Det blir et stort arbeid der både Forsvarsdepartementet, Statens strålevern Forsvarets egne organer og andre instanser er representert, og vi bruker store ressurser på dette.

— Det kan synes som om Sjøforsvaret har tatt advarslene om radarstråling mindre på alvor enn andre forsvarsgrener?

— Det har jeg ingen forklaring på. Det er også noe vi eventuelt må finne ut av, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.