Det er målet for en samarbeidsavtale mellom Bufetat og Helse Vest. Den nye samarbeidsavtalen innebærer at barnevernsarbeidere og helsepersonell jevnlig skal møtes for å diskutere konkrete saker. I Bergen skal dette skje i de enkelte bydelene. Målet er å utvikle gode rutiner og bestemme hvem som skal gjøre hva for å hjelpe barnet.

— Vi vil at hjelperne skal snakke samme språk istedenfor å gi motstridende beskjeder. Det virker veldig forvirrende når barna får ulike svar på det samme spørsmålet. Derfor må vi bli flinkere til å snakke sammen og samordne hjelpen, sier psykolog Peter Rongved i Bufetat.