Helen Bjørnøy setter nå i gang en omfattende kartlegging av barnehager i de ti største norske byene, samt fem store industriområder.

– Innen 2010 skal barnehagene være rensket for miljøgifter. Deretter vil regjeringen lage en plan for de resterende barnehagene i Norge, heter det i en pressemelding fra Miljøverndepartementet

Bjørnøy understreker at det ikke er noen akutt helsefare i barnehager i dag, men at det likevel er viktig å redusere den samlede mengden miljøgifter barn utsettes for.

Undersøkelsene skal være gjennomført innen utgangen av 2008 og nødvendige tiltak skal gjennomføres innen sommeren 2010. Deretter vil regjeringen lage en plan for de resterende barnehagene i Norge.

Arbeidet er beregnet å koste i overkant av 200 millioner kroner.

ODDLEIV APNESETH