Det går byråd for helse— og bydeler, Helen Nordeide Fløisand, inn for.

BT har ved flere anledninger skrevet om rystende forhold på noen av byens hospitser.

I fjor var over 600 personer i Bergen innom hospits.

Nå skal en lang liste med krav sørge for at beboerne får den standarden de har krav på.