— Vi mener å ha oversikt over hvordan hendelsesforløpet var. Den videre etterforskning vil vise om vårt inntrykk stemmer, sier lensmann Norvald Visnes i Fana.

Den 44 år gamle mannen som satt i skjærgårdsjeepen som kolliderte med Høytes 14-fots With Dromedille, forklarte seg i går på nytt for politiet. Politiet har også avhørt vitner, og foretatt kriminaltekniske undersøkelser på de to båtene. Fredag skal det foretas obduksjon av Høyte for å slå fast om det var drukningen eller selve sammenstøtet som førte til hans død.

44-åringen hadde vært på jobb ved Nordhordlandsbrua før ulykken. Han hadde med en passasjer, som han satte av ved Sandviken. Da ulykken skjedde, var han på vei fra Korsneset inn i Austervågen. Han og Høyte hadde kryssende kurs.

Ifølge Visnes er det for tidlig å ta standpunkt til skyldspørsmålet.

— Etterforskningen vil prioriteres, sier Visnes.