— Bergen brannvesen har i veldig stor grad benyttet slike hjertestartere, og de startere som Luftambulansen fra i dag plasserer ut, vet vi med stor sikkerhet vil komme til nytte, sier brannsjefen i Bergen, Helge Eidsnes, til NTB.

Åsane brannstasjon i Bergen samt Marker og Svelvik kommuner fikk i dag overlevert de første nye hjertestarterne. Tilsammen vil Norsk Luftambulanse dele ut 250 hjertestartere.

Hjertestarterne skal stort sett plasseres hos de lokale brannvesener, men noen vil også havne hos politi og ambulanser. De vil derfor være i beredskap døgnet rundt.

Nærmere 5.000 personer som ikke oppholder seg i nærheten av et sykehus får årlig hjertestans i Norge. For de fleste av disse ville et elektrisk støt fra en hjertestarter vært eneste mulighet for å få hjertet til å slå igjen.

Utplassering og opplæring av personell er gjort mulig ved hjelp av ekstra bidrag på 16 millioner kroner fra medlemmer i Norsk Luftambulanse.

Brannsjef Helge Eidsnes sier til NTB at brannvesenet i Bergen kan dokumentere at hjertestartere redder liv.

Brannvesenet i Bergen har fra tirsdag 11 hjertestartere til disposisjon - sju i ambulanser som det jo er mannskaper fra Bergen brannvesen som kjører - og i fire brannbiler, hvorav én ved Åsane brannstasjon og én ved Indre Arna brannstasjon.

(NTB)

LIVSVIKTIG GAVE: Brannsjef Helge Eidsnes tok imot den nye hjertestarteren fra leder Steinar Sørlie i Norsk Luftambulanse.
FOTO: SCANPIX