Det sier Thorvald Stoltenberg. Som president i Norges Røde Kors rettet den tidligere utenriksministeren og fredsmekleren søkelyset mot mindreårige asylsøkere. I dag sitter ca. 250 barn og unge i asylmottak i Norge. Alle har fått innvilget asyl her i landet. Men ingen kommuner har villet ta imot. Askøy er en av mange kommuner som foreløpig har sagt nei til å ta imot barneflyktninger. I går benyttet derfor Stoltenberg anledningen til å legge inn et godt ord for de unge som venter på å bli plassert. Stoltenberg sier det er svært ødeleggende om disse blir sittende for lenge på mottak før de får et hjem i Norge.— Men jeg kan forstå at kommunene vegrer seg. De gjør det ikke av vrangvilje, men fordi de er redd at de unge flyktningen ikke vil få den oppfølging de trenger.- Omsorg er det viktigste stikkordet for de unges behov, mener den tidligere flyktningkommissæren.