Neste uke begynner arbeidet med å montere videokameraene som skal filme begge tunnelløpene i Fløyfjellstunnelen. I tillegg skal det settes opp kraftigere lys i nordgående løp.

— På denne måten kan Vegtrafikksentralen følge med på alt som skjer i tunnelen, og de kan stenge av en mindre del av tunnelen når noe skjer. Det hender også at folk som får motorstopp glemmer å si ifra hvis de kommer seg videre. Dermed kan tunnelen være stengt lengre enn nødvendig, sier overingeniør Åge Hagesæter i Statens vegvesen.

Kameraene skal også bedre sikkerheten for bilistene.

- Stor fordel

— Det er veldig ofte hendelser i Fløyfjellstunnelen som gjør at vi må stenge. Ofte må vi stenge flere ganger i løpet av en dag, sier vaktoperatør Lene Westrheim i Veitrafikksentralen.

Hun mener det er en stor fordel med kamera i tunnelene.

— Vi prøver å stenge så liten del av tunnelene som mulig for å minske de trafikale konsekvensene. Samtidig må vi ivareta sikkerheten, så når vi må stole på unøyaktige vitneobservasjoner stenger vi heller litt for mye enn litt for lite.

Fra før er det videooverføring fra Knappetunnelen, Nygårdstunnelen og Løvstakktunnelen. Knappetunnelen har også en alarm som går hos Vegtrafikksentralen hvis trafikken stanser, eller hvis noen kjører i feil retning.

Nattestengning

De 72 kameraene, og de nye lysene, skal være på plass innen midten av juni.

— Tunnelen kan bli nattestengt seks dager i uken frem til arbeidet er ferdig. Bare ett av løpene kan stenges om gangen, og det blir pause i arbeidet natt til søndag, forteller byggeleder Torbjørn Hetlevik i Statens vegvesen.

Du kan seg bilder fra mange av Vegvesenets veikamera på nettet. Men bildene fra tunnelene blir ikke lagt ut offentlig.

— Vi forholder oss til begrensninger fra Vegdirektoratet. En kan for eksempel ikke lese av nummerskilt fra videobildene, men en ser biler som stanser og om det er folk i tunnelen, sier Hetlevik.