I en pressemelding sendt ut i dag, 5. januar, offentligjorde kommunen at de utvider målingene av luftkvalitet slik at de nå kan måle hvor mye nitrogendioksid som er i luften i alle bydeler.

Målerne som nå utplasseres er såkalte passivmålere, som ikke vil gi løpende informasjon om luftkvaliteten, men månedlige rapporter som vil vise den gjennomsnittlige luftkvaliteten over en periode.

Ny dieselkunnskap

— Målingene vi har gjort til nå viser at utfordringene knyttet til luftkvalitet ikke bare begrenser seg til Danmarksplass og sentrumsområdet. Det er viktig at vi nå får vite mer om de lokale forskjellene for å bedre kunnskapen om befolkningens langtidseksponering av dårlig luftkvalitet, sier Ingvar Tveit, leder for Etat for helsetjenester i Bergen kommune, i pressemeldingen.

Tveit forteller til bt.no at initiativet blant annet skyldes ny kunnskap om at dieselbiler er ekstra problematiske med tanke på utslipp av nitrogendioksid.

— Der er kun ett til to år siden fagmiljøene og myndighetene ble klar over dette, forteller han.

Tror bilene er hovedsynderne

I alle bydeler vil det bli plassert én måler i boligområde, og én trafikknær måler. Tveit forventer at analysene vil utpeke bilene til hovedsyndere.

— Jeg regner med at vi kommer til å få bekreftet at vi har en veinær forurensing, slik at bilene blir ytterlige identifisert som nitrogendioksid-kilden, sier han.

Resultatene for målingene vil bli publisert på kommunens nettside om luftkvalitet etter hvert som analysene foreligger. Tveit anslår at de første resultatene vil komme i siste halvdel av februar.

PÅ PLASS: Slik ser de ut, de nye målerne som er plassert ut av Bergen kommune.
EIRIK BREKKE