3000 svensker søker jobb i FN hvert år. Bare 300 nordmenn gjør det samme. Nå vil FN gjøre seg lekker for utradisjonelle søkere.

— Norge er sterkt underrepresentert i FN. Vi er de som gir mest penger, men andelen nordmenn i arbeid i FN er liten, sier Terje Eid-Hviding.

Han er fra Fana, men har siden i fjor sommer jobbet som talent - og rekrutteringsspesialist i FNs utviklingsfond i New York, utsendt av Utenriksdepartmentet. Totalt får FN inn 440.000 søknader hvert år, kun 300 av disse har norsk avsender.

— Vi trenger flere nordmenn i FN for å kunne fremme det vi står for, for å bli tydeligere, sier Eid-Hviding.

Den situasjonen som er per dags dato, hvor nordmenn er underrepresentert, sammenligner han med å eie femti prosent av aksjene i et selskap, uten å sitte i styret.

— Har det så godt

Årsakene til at så få søker seg til FN, tror han kan være sammensatte.

— Vi har det veldig godt i Norge og vil helst bare være hjemme. En annen ting er at i Norge er det vanlig for begge har ha gode karrierer. Det er vanskelig for FN å tilby toppkarrierer til begge. I stedet får man fordeler av at man kan leve på en lønning og få være mer med barna. Som en følge av at likestillingen i Norge har kommet langt, har vi for eksempel mange fedre som reiser med og benytter mulighet til å være mer med barna i noen år, sier Eid-Hviding.

Han lokker med gode jobbmuligheter.

— Det er gode karrieremuligheter over hele verden.

Ikke bare statsvitere

Som et ledd i å markedsføre FN og arbeidsmulighetene i organisasjonen, møtte representanter for fem ulike FN-organisasjoner bergensstudenter ved Studentsenteret onsdag. Tradisjonelt har det vært sosialantropologer, sosiologer og statsvitere som har søkt seg mot FN.

— Du trenger ikke å ha vært i Sør-Amerika og ha gravd i jorden og jobbet frivillig for søke jobb i FN. Vi trenger minst like mye andre typer søkere. Vi trenger sivilingeniører og siviløkonomer og folk med erfaring fra det private næringsliv. Selv er Terje Eid-Hviding utdannet lærer og har master i human resourches.

Han tror mange kan bli forvirret over hvor de skal henvende seg, fordi FN kan virke stort og uoversiktlig. Nettsidene skal nå være mer oversiktlige og FN jobber målrettet med å få god informasjon ut til potensielle søkere. Se mer info på FNs egne nettsider.

— Det finnes mange ulike typer jobber. Noe man kan gjøre delvis fra Norge, korte oppdrag som konsulent eller faste stillinger som strekker seg over flere år og ulike land, sier Eid-Hviding.

Auditoriet i Studentsenteret var helt fullt da de ulike FN-representantene presenterte organisasjonen.

— Mange tenker kanskje som oss, at det er helt uoppnåelig å få en jobb i FN. Det har vi nå skjønt at det ikke er, sier Tonje Kiran. Hun studerer Europastudier ved Universitetet i Bergen.

Også noen økonomistudenter var å se blant publikum.

— Jeg tror nok det er flere NHH-studenter som er opptatt av slikt type arbeid enn det man får inntrykk av. Selv kan jeg godt tenke meg å jobbe med logistikk eller administrasjon innen FN, sier NHH-student Kristian Haveland.

Kunne du tenke deg en jobb i FN? Skriv gjerne en kommentar.

SPEIDER: Terje Eid-Hviding er på jakt etter talenter. Kristian Haveland og Camillia Krebs lurer på sine muligheter i FN-systemet.
Kristine Askvik