• 31 år og busett i Oslo
  • Har mellom anna bakgrunn som rektor på Vågå Kulturskole og som konsulent i Landsrådet for Noregs Barne— og ungdomsorganisasjonar.
  • Har vore generalsekretær i Framfylkingen
  • Har skrive bok om integrering av etniske minoritetar i frivillige organisasjonar
  • Er no tilsett som valkampsekretær for Sosialistisk Venstreparti.
Noregs Ungdomslag