Den såkalte asfaltsesongen varer fra mai til september, når snøen er borte og telen er ute av bakken. I løpet av 2014 skal Statens vegvesen fordele over 2,2 millioner tonn asfalt på 3360 kilometer norsk vei.

Det vil si nylagt asfalt fra Bergen til Napoli — eller Oslo-Bergen syv ganger.

— Det meste gjelder vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveier. Litt asfalt på nybygde veier er også med, sier sjefingeniør Even K. Sund.

Sammenlignet med fjoråret, skal den nye regjeringen asfaltere 93 kilometer mer fylkesvei og 43 kilometer mer riksvei - en økning på 4,2 prosent.

Vestlandet får minst

Østlandet kommer klart best ut av årets asfaltsesong (se fakta), mens Vestlandet får minst. Even K. Sund forteller at fordelingen varierer fra år til år, blant ut fra veilengde, trafikkmengde og veiens tilstand - særlig det siste.

— Vi prioriterer et godt veidekke relativt høyt. Det er viktig både for trafikksikkerheten og fremkommeligheten, sier han.

asfalt-hordaland.jpg
STATENS VEGVESEN
asfalt-sognfj.jpg
STATENS VEGVESEN

— Hvorfor får Østlandet over dobbelt så mye som Vestlandet?

— Noe av forskjellen skyldes at riksveiene får pengene via Samferdselsdepartementetet, mens det er fylkeskommunene som bevilger pengene til fylkesveinettet, sier Sund.

Stort kart for Hordaland Stort kart for Sogn og Fjordane

Mest til E39 og E16

I Hordaland er det E39 som får mest, ca. 37 kilometer ny asfalt. Mye av strekningen fra Hop nordover til Ikea i Åsane skal fornyes, blant annet nordgående løp i Fløyfjells-tunnelen og sjølinjen i begge retninger.

Rundt 15 kilometer asfalt skal legges på E16 i gjennom fylket, først og fremst mellom Arna og Vaksdal og nordover fra Voss. Riksvei 13 får omtrent like mye, halvparten går til å asfaltere Vallaviktunnelen ved Hardangerbrua.

E134, fylkesvei 7, fylkesvei 48 og fylkesvei 49 er andre vinnere i årets asfaltsesong i Hordaland.

I Sogn og Fjordane er det riksvei 5 som får mest med ca. 17 kilometer ny asfalt, fulgt av riksvei 15 med ca. 12 kilometer. Fylkesvei 53, fylkesvei 65 og fylkesvei 620 er andre veier som kommer godt ut.

En liste over hver enkelt strekning som skal asfalteres i Hordaland og Sogn og Fjordane finner du her.