Aronsen, som allerede har begynt i jobben, får med seg Turid Maartmann Weisser (45) som faglig teamleder og nestleder fra 1. august.

Begge har solid bakgrunn innenfor pedagogikk og spesialundervisning og har ledererfaring fra stillinger som henholdsvis undervisningsinspektør i barneskolen og som rektor ved Steinerskolen.

Som en del av den praktiske opplæringen skal begge hospitere i en SOS-barneby i Finland, som er det eneste nordiske landet som har SOS-barnebyer i dag.

Ny omsorgsmodell SOS-barnebyen blir en ny omsorgsmodell i Norge. Her vil søskengrupper få et tilbud om å vokse opp sammen, og barnebyen vil være barnas varige hjem. Det er de voksne som må flytte hvis de vil slutte i jobben. Barna blir boende og beholder skolen, nettverket og vennene sine.

Barnebyen i Bergen er blitt en realitet i nært samarbeid med Bergen kommune, barnevernet og Barne-, Ungdoms— og Familieetaten Region Vest. Når arbeidet starter med å vurdere hvilke barn som skal få plass i barnebyen, vil det gjøres i nært samarbeid med disse etatene.

– Barnebyen skal være en by som barna skal være stolte over å vokse opp i. Det skal være en by på barnas premisser, sier Norges første barnebyleder, Merete Aronsen.

Internasjonalt nettverk Barnebyen i Bergen vil bli knyttet opp mot SOS-barnebyers pedagogiske nettverk i Europa for fag- og erfaringsutveksling. Det er mer enn 90 barnebyer i Vest-Europa, hvorav fem i Finland og 14 i Frankrike.

Erfaringer fra Finland viser at barnebymodellen gir gode oppvekstmuligheter for barn som opplever omsorgssvikt, og at barn fra barnebyene lykkes godt i voksenlivet.

Barnebyen består av åtte familiehus, og et felleshus som skal brukes av både barnebybarna og barna i lokalmiljøet. Byen vil være et tilbud til barnevernsbarn i Bergensområdet. Den skal også tilby forsterkede fosterhjem til barn som opplever omsorgssvikt.

SOS-barnebyer har i dag 457 SOS-barnebyer og totalt over 1.700 prosjekter i 132 land over hele verden. Over en million barn og deres familier får daglig hjelp gjennom SOS-barnebyers arbeid.