600 kvinnelige medlemmer Norges Automobil-Forbund (NAF) i Bergen og omegn har fått invitasjon til jentedagen, der kveldens tema er «Rundkjøring, teori og praksis».

— Vi begynte med dette for noen år siden. Vi har hatt «bli kjent med bilen»-kurs, glattkjøring, førstehjelp og rundkjøringskurs for jenter. Det har vært veldig populært. Vi har kvinner fra 25 år og opp til pensjonistalder på kursene, sier leder i kvinnekomiteen i NAF avdeling Bergen og omegn, Sonja Blom Hagen.

Unngår å annonsere

NAF Bergen unngår å annonsere for jentedagen i avisen og sender bare ut brev til medlemmene - ifølge Blom Hagen for å slippe refs.

— For noen år tilbake kom det reaksjoner fra Likestillingsrådet etter en jentedag i Oslo. Ved å sende ut personlig brev, slipper vi å få dem på nakken. I løpet av ti år med utsending av brev har jeg bare fått to-tre negative reaksjoner, sier Blom Hagen.

Hun mener det er store forskjeller på menn og kvinners atferd bak rattet.

— Jeg tror kvinner er mye roligere enn menn. Menn er mer pågående og aggressive.

Blom Hagen tror ikke kvinner er mindre flinke i rundkjøringene enn menn.

— Rundkjøringer er et problem mange sliter med, uavhengig av kjønn, mener hun.

— Kan det bli aktuelt å arrangere guttedag om rundkjøringer?

— Nei, sier Blom Hagen.

— Hvorfor ikke?

— Menn mener jo de er så suverene i utgangspunktet, gjør det ikke det da? Jeg tror ikke det hadde kommet så mange.

Blom Hagen tror derimot kvinner lettere vil nå frem med sine spørsmål når mennene holdes utenfor.

— Det er rett og slett lettere å drite seg ut, sier hun.

- Sikkert godt ment

Leder for trafikkseksjonen ved Politiet i Bergen, Jan Gunnar Bøe, synes det virker rart med en egen jentedag for rundkjøringer.

— Det er sikkert godt ment. Men jeg forstår det dersom noen kvinner oppfatter dette tiltaket som stigmatiserende, sier han.

Bøe mener det finnes nok av begge kjønn som trenger kurs i rundkjøring.

— Et felleskurs, eller kanskje en egen guttedag i tillegg, kunne absolutt vært på sin plass.

Han bekrefter Blom Hagens inntrykk av menn som mer aggressive bilførere.

— Kvinner er av og til for forsiktige, mens menn av og til er for uforsiktige. Dette er dokumentert. Ingen av delene er bra.

Menn verst

Det er menn som står for de fleste og mest alvorlige ulykkene i trafikken. Men ifølge trafikkpsykolog ved Transportøkonomisk institutt, Pål Ulleberg, gjør kvinnene, spesielt de unge, flere småfeil i trafikken.

— Det handler om småbulking, små feilhandlinger. Dette kommer nok av at kvinnene kjører mindre og får mindre erfaring. Det er ikke noe biologisk. Jeg skulle gjerne sett at rundkjøringskurset var et tilbud til de som følte seg usikre, uavhengige av kjønn, sier Ulleberg.

På NAF-kurset i kveld kommer en kjørelærer for å forklare og svare på spørsmål.

— Det er veldig engasjerende. Ingen blir helt enige om dette med rundkjøringer, sier Blom Hagen.

Tullete eller på sin plass? Diskuter her.

RUNDTUR: Birte Søilen, kjørelærer ved Centrum Trafikkskole i Bergen, demonstrerer rundkjøring hver dag. - Jeg tror jenter blir preget av myten om at jenter ikke kan kjøre bil, sier hun.
VEGA VALDE